Izithakazelo ZakwaDube

Dube elimthende

Wena kaBayisa

Khushwayo!

Mbuyazi kaThekeli

Ongathekeli nakwandodakazi

uZwakele ndoda

Ongathekel’emzinemikhulu

Ongathekeli kwamakhelwane

Othekel’emanxulumeni

Nina bakwaDonda kwaMbangambi

Ndlovu khaliph’ ezinye zilibele

Nina bakwaNzwakele kaKhushu

Nina beshumi lamhla munye

NinabakwaMagwaz’ ebuyelela

Nina beqhawe lakwaLind’ ukudla Shozi

KaFani kaNomkhwayiba

KaFana fuzanamafu

Dlubuladledle!

Ntamo ngeyendlondlo

KaSiphabantu ngokubadlubulela

Ngeze ngonyama entanyeni

Ngoba yehle kanzima kanzinzimela

Mgwezi wamaduna namathokazi

Nomkhwayiba waseKunene

Silwane kaNjila kaNgothoma

Mqhawe

Mafukuzela.

By: Mbusiswa Zuma

Leave a Comment