Izithakazelo ZakwaDube

Dube elimthende
Wena kaBayisa
Khushwayo!
Mbuyazi kaThekeli
Ongathekeli nakwandodakazi
uZwakele ndoda
Ongathekel’emzinemikhulu
Ongathekeli kwamakhelwane
Othekel’emanxulumeni
Nina bakwaDonda kwaMbangambi
Ndlovu khaliph’ ezinye zilibele
Nina bakwaNzwakele kaKhushu
Nina beshumi lamhla munye
NinabakwaMagwaz’ ebuyelela
Nina beqhawe lakwaLind’ ukudla Shozi
KaFani kaNomkhwayiba
KaFana fuzanamafu
Dlubuladledle!
Ntamo ngeyendlondlo
KaSiphabantu ngokubadlubulela
Ngeze ngonyama entanyeni
Ngoba yehle kanzima kanzinzimela
Mgwezi wamaduna namathokazi
Nomkhwayiba waseKunene
Silwane kaNjila kaNgothoma
Mqhawe
Mafukuzela.

By: Mbusiswa Zuma

Leave a Comment