Izithakazelo Nomlando wabantu BakwaMagubane

Nomose!
Thole!
Ndlandla kaKubheka!
Jiyane!
Malinga!
Wen’ owalinga izintaba zaganana,
Nhlun’ emhlophe, ingababomvu ngeyomlandakazi,
Mzilankatha!
Msenganduna namathokazi,
Nongalo
Wen’ ophika nelanga,
Didiza,
Msuthu wasenhla
Zibaya!
Wena wakwaMphahl’ emhlophe, ingabamnyama yeza nomlandakazi
Wena wakwaNkom’inkone
Zinja zafulathelan’ entabeni yakwaMagubane
Wena wakwaThole
Kungesil’ ithole lenkomo
Kodwa kuyithole lomuntu.

Umlando wabo
Abantu kudala babesebenzisa amagama oyise babo ukuzibiza, ngalokho izibongo zazingekho. Umlando wabantu bakwaMagubane ukhomba indabuko yabo eFree State. OMagubane bakholelwa wukuthi baphuma eNtabazwe, ngenxa yesomiso nendlala, behla behamba befuna indawo engcono ngenxa yemfuyo eningi ababenayo. Bahamba baze bafika KwaZulu besuka eHarrismith. Kusukela lapho ukubizwa kwabo ngabesuthu basenhla.

English Summary
Clan praises of Magubane people.

By: Mbusiswa Zuma
Reference: Ilanga Newpaper

3 thoughts on “Izithakazelo Nomlando wabantu BakwaMagubane”

  1. Bengifisa ukwazi mayelana nesibongo sakwa Jiyane ukuthi sixhumene yini nesakwa Magubane noma lo Jiyane olana ezithakazelweni zethu uyigama nje lomunye?

    Reply
  2. Thole, nami ngihlala ngizibuza ngaloJiyane, ikudidayo nabadala abazi kahle, kanti nabo ojiyane abasibizi thina kwezabo izithakazelo. ngiyakholwa ukuthe ukufuna ulwazi kuhle kuqhubeke, naloku kuygcina kutholakele. Msuthu………..!

    Reply

Leave a Comment