Izingqalabutho zaMaskandi

Kuzoshunq’ uthuli siyibhikla kule mpelasonto mhlaka 25 Septemba e-The Playhouse Company eThekwini. Izingqalabutho Maskandi Concert izobe ibophele izinkakha ezizobe zisina zidedelana  zenza ezidume ngazo. Le concert ezobe ibophele izingqalabutho zamaskandi njengegama layo kuzobe kukhona omakade bebona  singabala uPhuzekhemisi,  Madala Kunene, Thwalofu, Bheki Khoza, Nkunz’ Emdaka kanye nabanye. Kulindeleke amanoni ezingoma alezi zinkakha. Uma ucabanga ezingasoze zabuna  kumculo kamaskandi njenge ‘Imbizo’ kaPhuzekhemisi, ‘ Thixo Somandla’  kaNkunz’ emdaka ngezinye ezazishisa izikhotha.

Ungaya kuphi nakuphi umculo uhamba phambili uma abantu behlangene  bejabula. Njengoba sigumba Heritage Day 24 Septemba okuwusuku lokubungazwa kwamasiko, kwaZulu Natali kugujwa uMkhosi Welembe. Umculo wesintu nemvunulo kuba ingxenye enkulu yalomgumbo. Kanjalo singasho ukuthi le concert izobe isananela ukugujwa kwamasiko nokuyingxenye yokwazisa, ukukhuthaza nokuthakasela umculo wesintu.

Uma use Thekwini namaphethelo ungaphuthelwa ile concert ezokuthatha ikubeke ikukhumbuze isintu sakithi.

Article Overview

The Playhouse Company will be hosting the “Izingqalabutho Maskandi” Concert this weekend of the 25th September 2021. The concert will have performances from Maskandi veterans such as Madala Kunene, Phuzekhemisi, Nkunz’ emdaka, Thwalofu and others. This forms part of continuing Heritage Day celebrations.

Leave a Reply