ISocial Gallery ithuthukisa Amabhizinisi Amancane

Ukuxhaswa nokuthuthukiswa kwamabhizini asakhula eMzansi Afrika into ebaluleke kakhulu. Lokhu akusizi nje osomabhisinisi kepha kudala amathuba emisebenzi kuthuthuke nezomnotho. Kulesi siqeshana sibheka isinyathelo sokuthuthukiswa kosomabhisinisi abancane nokuvulwa kwendawo yokuthi bahlanganyele ndawonye ekuthengiseni ePavilion. IPavilion Shopping Centre ivulele osomabhisini abahlukene bakuleli abancane indawo yokuveza nokuthengisa imikhiqizo ngokuhlanganyela endaweni eyodwa.  Lendawo ebizwa ngeSocial Gallery iqhakambisa osomabhizinisi bakuleli (local entrepreneurs), yaqala ukusebenza nokutshengisa ngamakhono osomabhisini ngo-Okthoba 2021.

Kusukela ekudleni okuhehayo kuya kwimfashini yezingubo ezithungiswe kahle, ubuhlalu bokuhloba nezimbenge, imidwebo (paintings) kanye namabhande okuzenzela esikhumba. Ledawo eku-Rooftop enemibukiso engaphezu kuka-15 ephethwe osomabhizinisi bakuleli abahlukene namabhizinisi abo ahlukahlukene.

Abathengi bakwazi ukubonela imfashini, ubuciko kanye nezinto zasendlini ezikhiqizwe ithalente labantu bakhona basendaweni. Abathandi bokudla abavalelwa ngaphandle nabo bangathola okuconsisa amathe kusukela kuStreet Fusion, ama-waffles e-Batter, amakhekhe noswidi e-Hand Made with Love nokunye. Ngokuzifikela mathupha kule gallery ngoLwesihlanu (18 Mashi 2022) ngithole ngizithela ku DJ Tira nezintokazi ebezifake umfaniswano othi ‘Fact Durban Rocks’. UTira ubezotshengisa ukweseka i-Igoda Incubator ikampani ayithandayo uTira wakhetha ukusebenzisana nayo.

UNomthandozo Khuzwayo othunga ubuhlalu inkampane yabo iMkhondo Melizwe Crafters uthe, “Umkhandlu Wezobuciko Namasiko (Department of Art and Culture) kanye neNotha Empowering Youth Program ebaxhasile kule gallery ukuba ibe impumelelo, kanti futhi njengabadayisi asikhokhi mali ngokuba sizodayisa kulendawo.”

Kanti u-Vasie Poken wenkampani iRaft uthe amabhande nezikhwama esikhumba bazenzela ngezandla. Le-Social Gallery ibihlose ukuba ibekhona izinyanga eziwu-6, kodwa kubukeka sengathi izoqhubeka isikhathi esengeziwe kusho uKhumalo.

Article Overview

It is said that “local is lekker” meaning local things are the best, and that is what Social Gallery at the Pavilion Shopping Centre is showing. This initiative aims to support and promote local entrepreneurship by creating a space for a unique shopping experience housed in one location. The gallery was launched last year on 29th October 2021. Shoppers can browse through beautiful, handmade beaded work, jewellery and art, clothes, homeware and, of course, food. All from local entrepreneurs.

The gallery is at the rooftop space housing over 15 pop-up exhibitions. This initiative is supported by the Department of Arts and Culture and Notha Empowering Youth Program to promote local entrepreneurs.

Leave a Comment