Isicathamiya nentsha

Isicathamiya nguhlobo lo mculo ojulile ojwayele ukukhashwa wukunyakaza noma ukudansa ngendlela ehlelekile iqembu lezinsizwa.

Ngokubika kwabasemlandweni, lo mculo waqala ukuduma ngeminyaka yo-1920 kuya ko-1930 lapho khona abantu abaningi besilisa babesuka ezindaweni zasemakhaya beya emadolobheni beya kosebenza.

Umsuka wona walomculo kuthiwa umdala kakhulu kodwa kuneminyaka yo-1920 ngoba abalobi bomlando babika ukuthi umthelela wokwakheka kwesicathamiya ngamaZulu usuka ekuvakasheni eNingizimu Afrika kwabaculi baseMelika ngeminyaka yo-1800.

Lo mculo uthandwa kakhulu eNingizimu Afrika, ikakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Kuleli ke akulula ukukhuluma ngesicathamiya ngaphandle kokukhuluma nge-Ladysmith Black Mambazo, okuyiqembu eselike lawina izindondo zama-Grammy, labeka i-Ningizimu Afrika eqopheleni eliphezulu.

Yize lo mculo umdala futhi unomlando ojulile, kunendlanzana lentsha elisawuthakasela lo mculo.

Ngaphansi ke sifake i-video yabafundi baseThekwini eshicilelwa nguMnumzane Bonga Mkhize.

Article Overview

This article discusses the musical genre of isicathamiya which is associated with Zulu migrant workers. The article notes how the formation of isicathamiya was influenced by the American ragtime troupes that toured South Africa in the mid-to-late 1800s. The article further notes that the music is still popular with some young people today, and contains a video of young men and women performing an isicathamiya song.

Leave a Reply