Indumiso

Kule-video engezansi sithola intokazi yaseMkhomazi idumisa ngamahubo aziwa kakhulu emasontweni aseNingizimu Afrika.

Amahubo ewaculayo:

Uyanaka uJesu

Lapho ngiphela amandla x2

(Leli ihubo laduma kakhulu ngomculi weGospel, u-Andile Mbili)

Ngithanda ukuqala la,

Ngibongi igama Lakhe

Zincane izibongo zami,

Wangithenga ngegazi

Lapho ngalena lukhul’ udumo Lwakhe

(Leli ihubo elidala elijwayekile emasontweni amaningi aseNingizimu Afrika)

Video context

The video shows a woman from the Umkomaas  area, south of Durban who practices her Christian religion in the form of worship. She sings well-known African Christian hymns and adds her creative twist on to the songs.

Leave a Comment