Zibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, LL Awardee & Buhle Shezi, sign language interpreter

Zibokwakhe 'Phuzekhemisi' Mnyandu, LL Awardee & Buhle Shezi, sign language interpreter

Zibokwakhe ‘Phuzekhemisi’ Mnyandu, LL Awardee & Buhle Shezi, sign language interpreter