Ikhwelo kubathwebuli bezithombe: Call for ‘social wealth’ photos

Inhlangano ihlose ukukhuthaza nokuxhasa abathwebuli bezithombe bomdabu abasafufusa, abathuthuka umsebenzi wabo.

IMajority World ifuna ukuqinisekisa ukuthi izimpilo zalabo abasezindaweni ezivame ukuhlotshaniswa nokuhlupheka nobuphofu ziyathathwa ngabathwebuli bezithombe abangase bakwazi ukunikeza izinto ezintsha, kwesinye isikhathi izithombe ezingabonakali kweziboniswa kwimidiya ejwayelekile.

IMajority World isinyathelo somhlaba wonke esasungulwa ngokubambisana phakathi kweThe Drik Picture Library ye Bangladesh kanye neVision e-UK ukuphokophela injongo yabathwebuli bezithombe bomdabu abavela emazweni asathuthuka kanye neNingizimu yomhlaba wonke, okuyisifunda inhlangano ibiza umhlaba ngobuningi bawo.

I “majority world” ihlanganisa ngaphezu kuka-80% wabantu umhlaba jikelele. Shahidul Alam, ongusihlalo weMajority World, ubelokhu ekhankasa kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1990s ukuthi le nkulumo ithathe indawo yamanye amagama anjengokuthi “izwe elisathuthuka” nelithi “izwe lesithathu”, azizwa eqinisa izinkolelo ezingezinhle ngokuqhubeka nokuhlanganisa la mazwe nobuphofu bezomnotho kuphela , ukushaya indiva ingcebo yamasiko nezenhlalo yezwe ngalinye.

Inhlangano ibona sengathi sekuyiminyaka eminingi umbono womhlaba ngempilo yalabo abakulesi sifunda bwthathwa izithombe ngabathwebuli bezithombe baseNtshonalanga, futhi kungenzeka ukuthi izithombe bezingakhombisi iqiniso njalo.

Inhloso ukulungisa lokho kungalingani okubonakalayongasikhathi sinye, kunikeza inkundla yabathwebuli bezithombe bomdabu kanye nama-ejensi ukuthola ukufinyelela okungenakwenzelela ezimakethe zezithombe zomhlaba.

Inhlangano manje isandisa inethiwekhi yayo. Noma yimuphi umthwebuli zithombe, ozelelwe futhi ohlala ezweni elinabantu abaningi, uyamenywa ukuthi axhumane neMajority World futhi akhombise amakhono akhe.

Ukucabanga ukuthi labo abahlala ezindaweni ezithwetshulwayo nekwenziwa kuzo amafilimu nabayingxenye yesiko futhi bekhuluma ulimi bangakwazi ukunikeza umhlaba umbono ngezindaba eziphuthela abanye.

Ukufinyelela ,thumela i-email Majority World.

Izilokotho ze Media Helping Media

Leave a Comment