IFarewell Square

IFarewell Square eyaziwa nangokuthi yiLuthuli Square itholakala ngasentshonalanga yeDurban City Hall. IFarewell Square iqanjwe ngoLieutenant Francis Farewell owaba nesandla esinqumweni sokusungula indawo yokuhweba unomphela ePort Natal (eThekwini) nokuncenga idlanzana labahlali abamhlophe ukuba bamjoyine.

Lesi sikwele sitholakala ngasentshonalanga yeDurban City Hall emhlabathini obekuyingxenye yeMarket Square yaseThekwini nalapho uLieutenant Farewell aqale khona ukwakha ikamu lakhe.

Isikwele sincane masiqhathaniswa nezinye kepha sinezikhumbuzo eziningi kunanoma iyiphi enye indawo eNingizimu Afrika.

Isithombe ngezilokotho ze: SA Venues

Leave a Comment