IDrip Footwear

Ingqephu yinto yakhona nje kwelikaBhanana. Empeleni nje akusikhona eThekwini kuphela la abantu bakhona abazifelayo khona ngengqephu kodwa umhlaba wonke nje jikelele! Kodwa ke okuqaphelelisekayo ukuthi abantu abathanda ingqephu bagqoka kakhulu izimpahla zaphesheya kwezilwandle. Lezimpahla kuba ilezi eziduma kakhulu ezifana noLouise Vuitton, Gucci, Versace kanye namanye amagama adumile endimeni yezengqephu. Ngisho nasezinyaweni kukancane ukubona abantu begqoke izicathulo namateki abasiki bengqephu base Ningizimu Afrika. Uma uzihambela nje emgwaqeni uhlangana nabantu beswenke beconsa begqoke izicathulo zikanokusho ezakhiwe kwamanye amazwe kanye namateki. Lana singabala amateki ako Nike, Puma, Adidas, New Balance kanye namanye amagama amakhulu. Lokhu kucacisa khona ukuthi isekude indima okumele siyidlale kwezongqephu ukwenza isiqiniseko sokuthi nabasunguli bakulelizwe bayakwazi ukuthi nabo izimpahla zabo zisabalale.

Drip Footwear

Izindaba ezinhle ke kubahlali baseThekwini namaphethelo ukuthi esinye sezitolo esihamba phambili eNingizimu Afrika ngokudayisa amateki akhiwe khona lapha kwelakithi abizwa ngokuthi yiDrip Footwear siza khona lapha eThekwini lapho esizoba khona nesitolo ePavillion kanye nase Galleria mall. Phela kuzokhumbuleka ukuthi lesi sitolo siqale eGoli nasePitoli kwabe kuwuma sisabalala nakwezinye izindawo kodwa bekade singekho esifundazweni saKwaZulu Natali njengoba sivulwe ngomhlaka 28 Mayi 2021 kanye nangomhlaka 29 Mayi 2021 kuzo zombili izindawo,iGalleria kanye nePavallion.

Lesitolo sifika nje eThekwini bekunokukhala kubantu abathanda ingqephu bekhala ngokuthi awatholakali kalula amateki akwaDrip ngoba phela akhona kwezinye izifundazwe kepha KwaZulu Natali awekho lokhu okwenze abalenkampani bavule izitolo ezimbili ngesikhathi esisodwa. Kanti ke akuqali nge Drip footwear ukuthi kuze isitolo samateki eThekwini njengoba phela nesitolo sawo amateki iBathu itholakala ePavillion kanti nayo ingamanye wamagama asekhaya ahamba phambili ekwakheni amateki kanti futhi baningi kakhulu nabantu abawathakaselayo. Kwamenywa amaciko eseThekwini nakwezinye izindawo ukunandisa kuvulwa lezi zitolo , lapho sibala uDj Tira, Dladla Mshunqisi, K.O, Zuma Msholozi no Reece Madlisa, Casper Nyovest kanye nabanye abaningi.

Leave a Comment