I-Buya Africa Student Cultural Organisation

I-BASCO iqembu labafundi baseNyuvesi yaKwaZulu-Natal abazigqaja ngemigido nangomculo wakwantu.

Yize izwe lishintsha nendlela yabantu yokuphila iguquka, ngokuhamba kwesikhathi, amalungu aleli qembu akhetha ukuhlangana ngenhloso yokukhombisa ukuthi imvelaphi yawo awayokwikhohlwi, futhi kabazimisele ukwenza njalo.

Bheka i-video yabo basinela abanye abafundi:

Video Context

This video shows a group of students from the University of KwaZulu-Natal who are members of the Buya Africa Student Cultural Organisation (BASCO) as they perform in front of their fellow students.

BASCO is an association of students who share a similar determination of sustaining the relevance of their culture in the face of of global phenomenons such as globalisation and modernisation.

Leave a Comment