I-Africa Craft Trust

Ndebele dolls at the Africa Craft Trust exhibition, June 2010
Ndebele dolls at the Africa Craft Trust exhibition, June 2010

Impilo iyashesha futhi izinto eziningi esizithengayo namuhla zikhiqizwa ngobuningi, imikhiqizo eyenziwe ngomshini, kukhona ukunyakaza okukhulayo okuphokophele kolunye uhlangothi – ngezinto ezenziwe ngezandla, zobuciko ezibonisa ukunakekelwa namakhono asetshenziselwe ukwenza zona – amakhono ababenawo abesilisa nabesifazane ababejwayele ukwenza izimbiza zobumba zendabuko, izincwadi zobuhlalu zobuhlalu namabhasikidi ase-Afrika alukiwe. Kepha ngenkathi laba bantu benamakhono okudweba, iningi lishoda ngobuchule bebhizinisi, futhi abazi ukuthi bangaqhubeka kanjani nokuvuselela izinkamba nomata abalukiwe ngotshani ukuze bakhange imakethe yesimanje, imakethe engakhokha ngaphezulu kwempahla yabo, futhi kusiza ukudala nokusomamisa imisebenzi.

Baskets developed during the Africa Craft Trust's iSimangaliso Craft Programme
Baskets developed during the Africa Craft Trust’s iSimangaliso Craft Programme

I-Africa Craft Trust (ACT) i-NPO egxile ekuthuthukisweni komkhiqizo, ekusizeni abanamakhono okusebenzisa izandla ngokuthola ukufinyelela ezimakethe ezintsha, nokwakha amakhono ebhizinisi yize kunezinhlelo zokuqeqeshwa ezenziwe. Sebesebenze iminyaka ecishe ibe amashumi amabili, futhi basebenze nabadwebi abacishe babe yizinkulungwane eziyishumi, bekhiqiza imali esifundeni sika-R30 million.

Ngezinga eliphezulu labantu abangasebenzi eNingizimu Afrika ngokumangazayo, yizinhlangano ezifana ne-Africa Craft Trust ezinamandla okwenza umehluko wangempela ezimpilweni zabantu bakithi. Sibonga kakhulu futhi sihalalisela i-ACT nethimba layo labo abazinikele ngomsebenzi omangalisayo abawenzayo.

Izithombe ngezilokotho ze-buildingelk.com kanye ne- foter.com

Leave a Comment