UFelicity Keats Morrison

U-Felicity Keats Morrison une-B.Com, ne-UED. Umsebenzi wakhe omfushane wokufundisa waphela ngesifiso sokubhala . Phakathi kweminyaka  engu-50  ebhala, u-Felicity Keats ubhale izinhlobo eziningi, kusukela kwezobuntatheli ezizimele, izindaba ezimfishane nezincwadi zezingane kuya kumanoveli nemibhalo. UMqondisi kwa-Dancing Pencils Literacy Development Project naku-umSinsi Press.

Ngo-1992 waqala ngempumelelo ukufundisa abantu, esebenzisa isifundo esinamandla sokufundisa ubuchopho, ukubhala imisebenzi ebavumela ukuthi baqale ukushicilela cishe ngaso leso sikhathi.

Ngo-1995 waqala inkampani yokushicilela , umSinsi Press, njengenkundla yabalobi bakhe abanekhono. Uqale i-Mentor Training ngo-2003, edlulisa ulwazi lwakhe nakwabanye abaqale ukubhala amakilabhu umphumela waba yizindatshana ezishicilelwa minyaka yonke, kanye nomsebenzi othile ovela emakilabhini i-Felicity nawo oshicilela iminyango yezeMfundo ngaphansi kwabaqeqeshi babo abaqeqeshiwe. Lokhu kuholele ekusabalalisweni kokubhalwa okuhle ezingxenyeni eziningi zeNingizimu Afrika, okuholele ekupasweni kwezikole okungcono nasemathubeni emisebenzi angcono.

I-Testamente yokuthanda kwakhe ukufunda eNingizimu Afrika, u-Felicity uziqeqeshe ngokwedlula abeluleki abangaphezu kuka-1000, uqeqesho ngalunye luthatha izinsuku ezimbili kuya kwezintathu ezigcwele, futhi usebenze kuzo zonke izifundazwe eziyisishiyagalolunye zaseNingizimu Afrika, eqeqesha ongoti bezemfundo, abasebenzisa izifundo, abaphathi bezifunda, izikhulu zoMnyango wezeMfundo esifundazweni, nothisha, ukusebenzisa izindlela ezingezona ezibucayi ezingasizi ukusiza izingane ukuthi zifunde futhi zibhale umsebenzi ongashicilelwa futhi zikhulise ngokushesha amazinga okufunda, ngisho nasezindaweni ezisemaphandleni ezijule kakhulu.

U-Felicity uthanda ukuchitha isikhsthi sakhe ngokudweba i-watercolor nezithombe.

Leave a Comment