Ezemfashini, iWayini noMculo oGwini

INingizimu yesifundazwe saKwaZulu-Natal phecelezi i-KZN South Coast indawo abanye abake bayibukele phansi ngenxa yokungabi esimweni sentuthuko esilengene njengamadolobha amakhulukazi okubalwa kubo iTheku, iGoli kanye neKapa.

Kodwa izindaba ezinhle ukuthi lokhu kungaguquka uma abantu bakhona e-South Coast beqhubeka besebenza kanzima ukuthuthukisa indawo yabo.

Izindaba ezinhle ukuthi indawo yase-South Coast inayo i-potential kanti nakhona liya ngokunyuka izinga lezinto ezenzeka khona ezihlose ukuqhakambisa le ndawo.

Ngamuva nje kusumbuke i-Ugu Fashion, Wine & Music Experience (UFWME), okuwumcimbi wokunandisa ohlelwa yinkampani kaNkosingiphile Majola, i-Everson Media House.

NgoZibandlela nyakene, abahlali baseSouth Coast bathole ithuba lokuqala lokuthamela lo mcimbi.

Njengegama lawo, lo mcimbi uqhakambisa ezemfashini, izinhlobonhlobo zewayini kanye nomculo. I-UFWME inikeza ithuba kubaculi nabasiki benqephu lokuthi bavezele izithameli amakhono abo.

UMajola uhlela ukuthi lo mcimbi udlale indima enkulu ekuqhambiseni umnotho waseSouth Coast ukuze ufane, futhi uma kwenzeke udlule kwezinye izindawo zaseNingizimu Afrika.

Noma ubani ke osedlulile eminyakeni ka-18 uvumelekile ukuba angene azothamela lo mcimbi. Kumele nje athenge ithikithi.

UMajola uchaza kanje: “Sifuna abantu bazi ukuthi kuningi okungatholakala e-South Coast. Akuyona indawo yamabhishi amahle nje kuphela kodwa nobumnandi ngezokungcebeleka jikelele kuyatholakala.”

UMajola uthembisa ukuthi bahlela ukuthi lo mcimbi ukhule ngokusebenzisana nezinkampani ezithanda igama lazo lubandakanyiswe nalo mcimbi, bafisa futhi nokuheha izithameli ezivela kulo lonke leli. Ukuze benze konke lokhu uthembisa bazokwenza uhlelo oluseqopheleni eliphezulu futhi elimangaza nabaningi.

 

The KZN South Coast is often overlooked due to development in the area not being comparable to regions like the greater eThekwini metropolitan area. However, over the years several festivals and events aimed at placing the KZN South Coast Area firmly on the national recreation and entertainment map have persisted and some have established themselves as firm brands. Among the most well-known events in the area are the annual Ugu Jazz Festival. The article above, however, aims to show a spotlight on an event that promises to take the recreation and entertainment industry of the South Coast up a notch: The Ugu Fashion, Wine & Music Experience (UFWME). The UFWME seeks to provide exclusive entertainment to fashion, wine and music lovers through fashion showcases, the red carpet experience, live music performances and an elegant setting.

Leave a Comment