Congratulations and welcome to the Ulwazi family

One of our fieldworkers, Nqobile from Inanda, gave birth to a healthy, happy daughter at the end of October 2011, who she has named Ulwazi!

Little baby Ulwazi
Little baby Ulwazi

4 thoughts on “Congratulations and welcome to the Ulwazi family”

  1. Sikufisela okuhle nempumelelo, kodwake siyanicela ukuthi akenivule phela inkundla yezokuxhumana khonala kwi- wesite yenu ukuze sabelane ngolwazi olugcwele .

    Reply

Leave a Comment