4 thoughts on “Congratulations and welcome to the Ulwazi family”

  1. Sikufisela okuhle nempumelelo, kodwake siyanicela ukuthi akenivule phela inkundla yezokuxhumana khonala kwi- wesite yenu ukuze sabelane ngolwazi olugcwele .

    Reply

Leave a Reply