UBaleka Mbete

UBaleka Mbete owazalwa ngomhla ka-24 Septhemba 1949 eThekwini, wayengowesifazane wokuqala ukuqokwa njengoSihlalo Kazwelonke we-ANC kanye nomgqugquzeli wamalungelo abesifazane. UMbete wakhula eyintombazane endala emndenini wezingane eziyisishiyagalombili. Ukulindelwa kwale ndima kwakha izimfanelo zobuholi obusafufusa. Ekhuthazwe ngabesifazane empilweni yakhe, okungugogo wakhe nonina, wancela amandla abo azowasebenzisa kamuva empilweni. Uqale umsebenzi wakhe wokufundisa eThekwini lapho asheshe waqala khona ukuzibandakanya … Read more

URoslyn Narain

U-Roslyn Narain-Mohan uyiLiving Legend emphakathini wakubo waseNewlands West lapho elwa khona nakho konke ukungabi nabulungiswa kwezenhlalo, kusuka kwi-HIV / Aids, ubugebengu, ukucwasana ngokohlanga, ubumpofu, ubudala nokuhlupheka komuntu ngamunye. Njengomfundisi onekhono ukwazile ukufundisa umphakathi wakubo ukuthi uzibandakanye futhi ufune izimpendulo zalezi zinkinga futhi ngokwenza njalo wenze umehluko obonakalayo ezimpilweni zamakhulu abantu abakuwo wonke amasiko. Ngo-2011, kwafezeka … Read more

U-Obed ‘3’ Gumede

Ngemuva kokushona kukababa wakhe esemncane, u-Obed Gumede owaziwa ngo-‘3 ‘wayeka isikole waqala ukusebenza esemncane kakhulu. Wathola umsebenzi egatsheni lase-Kings Sports ku-West Street, lapho athola khona ithuba lokwazi ngezinhlobonhlobo zezemidlalo; eneminyaka engu-20 wayelokhu eqhubeka nothando lwesibhakela. U-Obed waqeqeshwa ngaphansi kuka-Moffatt Ngcobo no-Tommy Goqo e-Boxing Merebank Gym, waba ngumshayisibhakela okhokhelwayo ngo-1960. Waphumelela esigabeni se-Lightweight, okwagqamisa kakhulu emsebenzi … Read more

Felix Mshololo

Felix Mshololo was born in 1954 in Durban. He attended Adams College, and obtained a Bachelor of Arts at the University of Zululand then finished his B.eD at the University of Natal. Between 1977 and 1987 he worked at Swelihle High School as a teacher. In 1988 he was appointed as Principal at Phezulu High … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni uWindermere Road kwaba uLillian Ngoyi Road

Kulolu chungechunge lokubhala nge- No Longer at This Address (Akuselona leli kheli), sibheka umlando womuntu siqu ngemuva kwamagama emigwaqo emisha eThekwini, futhi njengoba lo Mgqibelo kunguSuku Lwabesifazane eNingizimu Afrika kubonakale kufanelekile ukuthi sihloniphe omunye wabantu abakhulu baseNingizimu Afrika abaholi besifazane, uLillian Masediba Ngoyi. Umgwaqo uLilian Ngoyi, phambilini owawunguWindemere Road, waqanjwa ngegama lowesifazane wokuqala owakhethwa ekomidini … Read more

Don MacLeod

It may not sound like the most glamorous work, but as Durban’s City Engineer for 16 years, Don Macleod, gave more to our city than you can ever imagine! Don spent a good many of his working years focusing on the processing of sewage, and was responsible for the construction of Durban’s first sewage treatment plants. … Read more