Thokozani “Gxaba Lembadada” Nene

Dr Thokozani Mandlenkosi Ernest Nene, known as “Gxaba Lembadada”, was born at KwaHlabisa, on the North Coast of KwaZulu-Natal on 19 September 1944 and moved to Chesterville in Durban. Dr Nene attended the Eshowe Government School, where he matriculated in 1965. He went on to study at the University of Zululand, Ongoye, where he obtained … Read more

UWelcome Themba Msomi

Umbhali, umqondisi kanye nomdidiyeli womdanso, owazalelwa e-Chesterville, eThekwini ngo-1943. U-Welcome Themba Msomi waqala ukubhala eneminyaka engu-15. Wasungula iZulu Dance Theatre and Music, eyasungulwa ngo-1965 eThekwini, eNingizimu Afrika. Ngo-1979 uMsomi wasungula ukunwetshwa kwe-Theatre  in New York City. Imisebenzi yakhe eminingi ifaka phakathi i- “Mntanami Nomhlangano mntanami”, “Qondeni”, “Charrie Ntimbane”, imidlalo eyenziwa eNingizimu Afrika naseSwazini; “Phezulu”, umculo … Read more

UNaledi Pandor

UNaledi Pandor wazalwa ngomhlaka-7 Disemba 1953, eThekwini wakhulela emndenini ofundile njengoba ubaba wakhe kwakunguJoe Matthews kanti umkhulu wakhe kwakunguZ.K. UMatthews. Umndeni wakhe washiya iNingizimu Afrika waya ekudingisweni ngo-1961, okokuqala eLesotho naseZambia, ngaphambi kokuzinza eNgilandi. Ngaphambi kokuba aqede isikole, baphinde bathuthela eBotswana, lapho aqeda khona unyaka wakhe wokugcina wama-O Levels. Ngenkathi eseBotswana, uNaledi waphothula iziqu zobungcweti … Read more

Vusa Ximba

Vusa (often referred to as Vusi) was born in 1936 at Siyamu, also known as KwaCaluza in Pietermaritzburg however he moved to KwaSwayimane, near Wartburg. Ximba’s interest in music started in 1948. He played for many years in taxi ranks and on city pavements until his musical breakthrough in 1992. Ximba’s debut solo album, Siyakudumisa (1992) … Read more

Michael ‘Bizzah’ Dlamini

Born 20 October 1942, in Sobantu Village, Pietermaritzburg, Michael Dlamini played amateur league for Sobantu Manchester and in the professional league for Maritzburg City. He went onto win the Professional Federation League. He joined the Natal Pick XI under unusual circumstances – Orlando Pirates played against Maritzburg City in their official league game in Pietermaritzburg. … Read more

ULauretta Ngcobo

U-Lauretta Ngcobo, umbhali aphunde abe isishoshovu, wazalelwa eXobho ngo-1931, wachitha iminyaka yakhe yobudala yobudala eNingizimu Afrika waze waphoqeleka ukuba adingiswe. Wafunda e-Fort Hare University futhi wayaziwa njengomlobi kusukela ekuqaleni kweminyaka yama-1950, yize umsebenzi wakhe wawushicilelwa kuphela ngeminyaka yama-80s kanye nama-90s. Wayeyisikhulumi esikhuthazayo ngesikhathi semashi yabesifazane yokulwa namaphasi yango-1956 eyayibanjelwe ezweni lonke, ngenkathi iculwa iculo elithi … Read more