Sam Draai

Born in 1922, in East Griqualand, Samuel Draai showed an enduring commitment to his country and community.  In his early life he served in the South African Navy during the Second World War. Upon returning to South Africa he settled in the community of Sydenham, where he was actively involved in the community for nearly 65 … Read more

UMbhishophi Michael Vorster

UMbhishobhi Michael Vorster owazalwa mhla zingu-24 Febhuwari1957. Ngo-1980, eneminyaka engama-23, uVorster waba ngumfundisi ovamile onentshisekelo yokusebenza nentsha. Ngemuva konyaka uVorster waqokwa njengoNgqongqoshe weCommemoration and Sole Memorial Circuits kanye ne-Sole Memorial Circuits in Grahamstown. Phakathi kuka-1984 no-1988 waqokelwa ebandleni i-Durban Central Methodist, futhi wayebhekele lokhu okulandelayo: Phakathi konyaka ka-1993 no-1996 u-Vorster waphinde wasekelwa ukuthi asebenze neVuleka … Read more

URanjith Kally

Ohlonishwa umhlaba wonke, umthwebuli wezithombe waseThekwini, uRanjith Kally, uqophe phansi abantu ababalulekile nemicimbi ethintekayo emzabalazweni wentando yeningi waseNingizimu Afrika. Izithombe zakhe, ezisukela eminyakeni engaphezu kwengu-60, zisinikeza amazwibela ezinxushunxushu zesikhathi esedlule, zezehlakalo ezakha ikusasa lethu. Ikhamera yokuqala kaKally, kwakuyi-Kodak Postcard, eyayithengwe ngo-sixpence nje kuphela, yavusa uthando lokuthwebula izithombe olwamenza washiya umsebenzi wakhe efemini yezicathulo futhi wenza … Read more

Amaqabunga kabhanana ayisitsha somdabu sokudlela kwabaseNdiya

Okuqukethwe Isingeniso Ithuluzi elisebenziseka kalula ekhishini Amapuleti amaqabunga kabhanana Ukuphakela emaqabungeni kabhanana Ukuba umuthi kwamaqabunga kabhanana Isingeniso Lapho izisebenzi zofika eNingizimu Afrika eminyakeni engu-150 edlule zivela eNdiya, zafika nengxenye enkulu yamasiko nemikhuba yazo, kanye nokusetshenziswa kwamahlamvu kabhanana emasikweni okupheka. Ubhanana ubuyingxenye yesiko lamaNdiya kusukela kudala futhi usetshenziselwa izinjongo ezahlukahlukene. Ngenxa yokunambitheka okuthambile, okufana netiye ngesikhathi … Read more

Professor Malegapuru William Makgoba

Born in rural Sekhukhune, Limpopo Province, Professor Malegapuru Makgoba has an illustrious career spanning well over 30 years. Makgoba, came from humble beginnings to become one of South Africa’s living legends. As an immunologist, physician, public health advocate and academic, Makgoba shows great dedication to the health sciences and plays an active role in the … Read more

UBaleka Mbete

UBaleka Mbete owazalwa ngomhla ka-24 Septhemba 1949 eThekwini, wayengowesifazane wokuqala ukuqokwa njengoSihlalo Kazwelonke we-ANC kanye nomgqugquzeli wamalungelo abesifazane. UMbete wakhula eyintombazane endala emndenini wezingane eziyisishiyagalombili. Ukulindelwa kwale ndima kwakha izimfanelo zobuholi obusafufusa. Ekhuthazwe ngabesifazane empilweni yakhe, okungugogo wakhe nonina, wancela amandla abo azowasebenzisa kamuva empilweni. Uqale umsebenzi wakhe wokufundisa eThekwini lapho asheshe waqala khona ukuzibandakanya … Read more