ULeleti Khumalo

ULeleti Khumalo wazalwa ngo-1970 elokishini laKwaMashu, enyakatho yeTheku, eNingizimu Afrika umlingisi ongumZulu waseNingizimu Afrika owadlala indawo yomlingisi ohamba phambili emhdlalweni we-Sarafina! eceleni kuka Whoopi Goldberg. Ekhombisa intshisekelo yokunandisa ebincaneni bakhe, uLeleti wajoyina iqembu lomdanso osemusha elalibizwa ngokuthi i-Amajika, elalifundiswa nguTu Nokwe. I-Sarafina! Ngo-1985, wenza inhlolokhono yomculo kaMbongeni Ngema, okwathi kamuva waba yi-blockbuster yamazwe omhlaba uSarafina … Read more

Problem Mkhize weyengubani?

Ngo-2007 kwashintshwa amagama emigwaqo yedolobha iTheku yaqanjwa ngezingqalabutho ezahlukene zomzabalazo. Nakuba sekuphele iminyaka engu-14 lolushintsho lwabakhona kuhle ukubheka impilo yamaqawe okuqanjwe ngawo lemigwaqo. Ngithe ake ngibheke umlando kaProblem Mkhize okwashintswa imigwaqo emibili oku-Cowey Road no-Edith Benson Road yaqajwa ngaye. ULouis Mandlenkosi ‘Problems Mkhize wazalwa mhla zingu-6 Agasti 1940 eMid-Illovo ngaseCamperdown KwaZulu Natal. Washiya iskole ngemuva … Read more

Ithalente eliphuma KwaMashu

UMashu ngelinye lamalokishi amadala eliseNyakatho yeTheku, laziwa kakhulu ngokuteketiswa kuthiwe kusesiNqawunqawini. Esikhathini esidlule amalokishi abedume kakhulu ngobugebengu nobudlobongela kepha manje lukhulu ushintsho kuwo, luvezwa abantu abaqhamuka emalokishini. Uma ucabanga abantu abangosaziwayo nababambe iqhaza elikhulu abaqhamuka KwaMashu singabala abantu abanjengo Nomzamo Mbatha, Leleti Khumalo, Minenhle Dlamini, Zakhele ‘Zakes’ Bantwini Madida, Ntokozo Zakwe, Thenjiwe Maphumulo, Rikhado “Riky … Read more

Amagama Emigwaqo yaseThekwini

Imigwaqo emikhulu ethekwini seyiqanjwe kabusha ukuze kuhlonishwe amaqhawe azabalazela inkululeko. U-Aliwal Street uqanjwe kabusha ngoSamora Machel – owayengukhomanda wamasosha ase-Mozambique, umholi wamavukelambuso wezinguquko futhi ekugcineni waba nguMongameli waseMozambique. UMachel wahola izwe lathola inkululeko ngo-1975 waze washona ngo-1986, lapho ibhanoyi lakhe lobumengameli laphaphalaza endaweni enezintaba lapho kuhlangana khona imingcele yeMozambique, Swaziland neNingizimu Afrika. U-Argyle Street uqanjwe … Read more

Isinqumo senkantolo ngoNxamalala

Izwe liyadunguzela kulezinsuku njengoba kunendaba esematheni nje mayelana nesinqumo esikhishwe inkantolo ephakeme ebizwa ngokuthi i “Constitutional court” mayelana nesinqumo sokubekwa kwecalwa kuphinde kugwetshwe loyo ubengumongameli waseNingizimu Afrika uDokotela Jacob Gedleyihlekise Zuma. Lidunguzela nje izwe, bese kunesikhathi uNxamalala ehamba izinkantolo mayelana namacala ahlukahlukene, kepha ke isinqumo sokuthi agwetshwe sisuka ekutheni wabuye wahosha imfe, wenqaba ukuqhubeka nenkulumo … Read more

Imidlalo yomphakathi yakwaKwaMashu

Inyanga ka Juni inyanga yentsha, lokho kusho ukuthi nezinhlelo zika hulumeni kanye nezinhlaka zakhe zibe nezinhlelo ezithinta intsha. Intsha eningi ezindaweni zasemalokishini izibandakanye nezidakamizwa lokhu okwenza kubekeke engathi ngeke ibe nakusasa ngoba phela ayikho impumelelo ephuma ekusebenziseni nokudla izidakamizwa. Ingakho ke nje abaholi basendaweni yaKwaMashu namaphethelo behlele imidlalo ehlanganisa intsha nabantu abadala. Lemidlalo kubalwa kuyona … Read more