UPius Langa

Wazalelwa e-Bushbuckridge, eNingizimu Afrika ngomhlaka 25 Mashi 1939, uPius Nkonzo Langa, ongowesibili ezinganeni eziyisikhombisa kubazali bakhe, waqeda imfundo yakhe yamabanga aphakeme ngokwenza izifundo eNyuvesi ezimele wabe esethola iziqu ze-B Iuris ne-LL B (ngo-1973 nango-1976 ngokulandelana) ngokufunda ngeposi e-University of South Africa. Impilo yakhe yokusebenza yaqala ngonyaka ka-1957 embonini yamahembe; phakathi kuka-1960 kuze kube ngu-1977, wasebenza … Read more

Rev Sue Brittion

Rev. Sue Brittion is an Anglican priest who was born in Łódź, Poland, in 1938. Her family left Poland on holiday to Britain when she was 18 months old in August 1939. As a result of the Nazi Germany invasion of Poland, the family never returned to their homeland and lost all their possessions there. … Read more

UBabes Wodumo

“UBabes uBabes uBabes uBabes Wodumo” le ngenye yezindlela ayezazisa ngayo uBabes uma esezocula. UBabes Wodumo ogama lakhe uBongekile Simelane intokazi yaseLamontville, eyazalwa mhlaka 26 Mashi 1994. Ngaphambi kukuba abe “owodumo” uBabes ukhuliswe ubaba wakhe owumfundisi Rev Welcome Simelane benodadewabo uNonduh Simelane. Njengengane yomfundisi abazali babengayithakaseli uyokuba umculi wezobumnandi babefisa afunde abe uSonhlalakahle bebona uthando lokusiza … Read more

UDokotela Bhekisisa Thabethe

UBhekisisa Maxwell Thabethe wazalelwa eShowe ngo-1968, ngoFebhuwari 1. Wenza ibanga akhe aphansi eHabeni Bantu Combined (BC) School. Wabe eseqhubekela eFundakahle LP School. Imfundo yakhe yamabanga aphakeme wayifunda eMthethweni HP School lapho afike waba yi-scout boy. Ngalesi sikhathi, wenza kahle ngokucoceka nokumasha futhi waqokelwa ukuba ngumqeqeshi weMfundo Yesibili. Ube eseya oGwini Comprehensive School. Ngalesi sikhathi, ujoyine … Read more

UKhulekani Reginald Myeza

Iminyaka engaphezu kwengu-50, ebunzimeni bobandlululo, uKhulekani Reginald Myeza ephikelele ekuqhubekeni nentshisekelo yakhe yokwenza ngcono imfundo yabantu abamnyama. Ukuzibandakanya kwezepolitiki ngeminyaka yama-1950 kwakusho ukuthi uMyeza waphoqeleka ukuthi amise umsebenzi wakhe wokufundisa eNingizimu Afrika. Wafuna izikhundla e-Basutholand kwathi kamuva, eSwazini. Wathuthukisa iziqu zakhe zokufundisa ethola amadiploma ahlukahlukene aseNyuvesi, futhi ngokuhamba kwesikhathi wavunyelwa yimifundaze nobudlelwano wazuza ezinye iziqu … Read more

Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni iDurban lCC kwaba i-Albert Luthuli lCC

I-International Convention Centre yaseThekwini ibe yimpumelelo enkulu selokhu yasungulwa, isiza ukwenza iTheku libe ngelinye lamadolobha yezingqungquthela zaseNingizimu. I-ICC ibambe iqhaza emicimbini kanye nasezingqungqutheleni ezahlukahlukene okubalwa kuzo i-Non-Aligned Movement ne-World Conference on Racism. I-ICC isanda kunwetshwa, futhi manje ifaka inkundla yesimo sokusebenza kwezobuciko (state of the art performance arena). U-Albert John Mvumbi Luthuli wazalwa ekupheleni kwe-19th … Read more