Umlando Wesibongo Sakwa Sibiya

Izithakazelo Sibiya, Sotobe, Gazu! Wena Sibiya ngenkom’ abafokazana bebiya ngamahlahla! Ndaba, Gumede, Khathi, Manyelele, onyelela njengentomb’ iy’ esokeni! Nina bakwa nkom’ isengelw’ emaweni, ingasengelwa esibayeni, akuyona eyakhona! Sikhobobo sikaMabhabhakazane! Imvelaphi yakoSotobe! Isizwe sakwaSibiya bebe ngochwepheshe ekucupheni izinyamazane, lokhu bekwenza njengento ewumkhuba nomdlalo olidumela kanti futhi nemfuyo ibibathanda ikakhulukazi izinkomo. Bebefuye imihlambi ngemihlambi yezinkomo. Lezizinkomo bebezithola … Read more

Durban’s first Soccer Clubs

The first Soccer Clubs in Durban were founded in the early 1880s and by 1886 four Indian soccer clubs were in existence. In 1903 a South African Indian Football Association was founded. As the African workforce expanded, so also did football in the African locations, as well as among Africans at their leading (mostly mission) … Read more

Ela Gandhi interview

Mwelela Cele interviews Ela Gandhi as part of the Memories of Inanda documentary, produced for the eThekwini Municipality’s Ulwazi Programme. Ela discusses her grandfather Mahatma Gandhi, the Phoenix Settlement and her work as an activist and politician. Ela Gandhi (born July 1, 1940), granddaughter of Mahatma Gandhi is a peace activist and was a Member … Read more