Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaMpungose

Phahla! Ndlovu kaKhuba! Gawozi kaSilwane! Mnukwa kaTetema! Ngowuza, Nina bephahla elinhlokonhle, Wena wendlov’ enamandla, Khuzwayo! Nkomo zadl’ ekhaya Ngokweswel’ umelusi! Zaze zeluswa nguDembezane Intombazan’ encane. Wena kanoMasikisiki Wena wenyoni eyasindwa yisisila sayo, Sgqoza esimlom’ ubomvu sikaMbuyazwe, Mdungwane ongalo incane. Umlando wabantu bakwaMpungose Imvelaphi nomlando wabantu bakwaMpungose uveza ukuthi badabuka esibongweni sakwaZungu. UPhahla kwakuyindoda yakwaZungu, yena … Read more

Chronological History Of Sibusisiwe CT High School

Umlando nge Sibusisiwe Comprehensive Technical High School USibusisiwe Violet Makhanya wayezalwa ngu Mnumzane Duze Makhanya yena ezalwa ngu Mnumzane Shutelwa Makhanya. USibusisiwe Makhanya wayenentshisekelo yokusiza umphakathi wangakubo ngoba waqala ukufundisa umphakathi ukupheka kanye nokubhaka endaweni yaseMbumbulu. Lokhu wakwenza ngaphandle kokungabaza ngoba uSibusisiwe Makhanya wayeqeqeshelwe ukuba yiSocial Worker. Ukuthuthukisa umphakathi waseMbumbulu waqala ngonyaka ka 1952 kuya … Read more

Liberation Heritage Route: Gandhi Settlement

The Liberation Heritage Route is an ongoing project managed by the National Heritage Council, a statutory body responsible for the preservation of South Africa’s heritage through, amongst other things, raising public awareness and education. The Gandhi Settlement in Phoenix has recently been added to the Liberation Heritage Route. Gandhi established the settlement in the early … Read more

Isaiah Shembe and the Nazareth Baptist Church

The Nazareth Baptist Church, also called the Shembe Church (iBandla lamaNazaretha) and the oldest African indigenous Church in South Africa, was founded by Isaiah Mdliwamafa Shembe, born of Zulu parentage in 1867 near Estcourt, kwaZulu-Natal, South Africa. In an interview with Edward Ximba, current Secretary General of the Ekupakhameni branch of the Church, he relates … Read more

Umlando Wesibongo Sakwa Sibiya

Izithakazelo Sibiya, Sotobe, Gazu! Wena Sibiya ngenkom’ abafokazana bebiya ngamahlahla! Ndaba, Gumede, Khathi, Manyelele, onyelela njengentomb’ iy’ esokeni! Nina bakwa nkom’ isengelw’ emaweni, ingasengelwa esibayeni, akuyona eyakhona! Sikhobobo sikaMabhabhakazane! Imvelaphi yakoSotobe! Isizwe sakwaSibiya bebe ngochwepheshe ekucupheni izinyamazane, lokhu bekwenza njengento ewumkhuba nomdlalo olidumela kanti futhi nemfuyo ibibathanda ikakhulukazi izinkomo. Bebefuye imihlambi ngemihlambi yezinkomo. Lezizinkomo bebezithola … Read more

Durban’s first Soccer Clubs

The first Soccer Clubs in Durban were founded in the early 1880s and by 1886 four Indian soccer clubs were in existence. In 1903 a South African Indian Football Association was founded. As the African workforce expanded, so also did football in the African locations, as well as among Africans at their leading (mostly mission) … Read more