Izithakazelo ZakwaMthembu

Mvelase Nin’ enavel’ eNyandeni Ngothwalo wakwaMabaso Nina bakwaGogolazitha Nina bakwaNobasali Nina bakwaVezi uNonyanda Nina bakaNgoz’ akakhikhobi Ngoba wakhokhobel’ izinkomo zamadoda Nina bakaVezi kaMandulo Nina bakaNotsele kaNodada Nina bakaSibhuzikazi simayikayika Nina bakaPhumuz’ abant’ amaphiko Bathemb’ abaseng’ inkomo izele Nina bakaGude Nonjolo! Madl’ amathiban’ indla’ iwile Nina bakoNonyezi Amahwanq’ amakhulu Nina baseQhudeni Ngokudl’ iqhude lifile Khathde! Maphanga! … Read more

Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaZondo

Izithakazelo nemvelaphi yabantu bakwaZondo Izithakazelo: Mthiyane, Sokatshana, Zondo, Mnguni ka Manekwane, Mazwi, Sokhulu kaNdaba, Sikhangane, Mnqabulankungu kuvel’ ilanga. Nanku umlando nemvelaphi yabo kafuphi: Imvelaphi yabantu bakwaZondo idabuka kuMthiyane (uSokhulu) yena owazalwa uSikhangane noSonkatshana. Ngokomlando nangokwezigaba zamaNguni, bona bangamaNtungwa-Nguni ngenxa yokuthi umlando usiholela emthonjeni wabo okuwuKhumalo lapho bephuma khona. UMthiyane wayenamadodana kwase kuthi eyodwa yawo lapho … Read more

Izithakazelo ZakwaMsimango

Nonkosi! Muthwa! Nina bakwaQenjwana ezimbili Esinye singezansi Esinye singenhla kwendlela Nothabizolo! Nina bakwaMzimb’ omuhl’ ongayiwa Mlotshwa kaNtumbeza kaNtazi! Sisho yena phela okaLwandle kaluwelwa Nina bakwaNkambo kaMkhuhlane Sihlangu esisind’ abetshathi baso Mbeng’ osind’ abosi Nina bakaKhukhulani sagida Owakhombis’ eminy imizi ukugida MaHlubi angelengele Muthi wezinkomo Mahlahlel inhloko zabafo Isisinde asisiphiki Ngoba kwehlulek’ amadoda Nina bakaNsinyana iphenduk’ … Read more

Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaNyawo

Mlaba! Ximba! Dumakude! Nyawo zeshongolol’ azibaleki, Umthandi wabantu bengamthandi Indumanduman’ edum’ ezizweni Hlath’ elikhulu elihlala lilil’ izingwe nezingonyama Langa likhanyisela bonke Wena kaSobhuza! Umlando wabo UNyawo kade akhe eJozini lapho wayehamba nabantu bakhe lapho ayengumholi wabo. Uthe uma esuka eJozini walibhekisa enyakatho nayo iJozini endaweni ebizwa ngokuthi iseHlathikhulu. IHlathikhulu iphakathi koPhongolo neBombo, indawo edume ngokuthi … Read more

Izithakazelo ZakwaMlambo

Sishango sikaMabhendla Mabhendla eseNdlovane UMabhendla obaba njengoJobe kwaMahaqwabezi Nina bakaPhisa Sithole sasekhaya Mandeku! Shango! Nina bakwaVezi ozivezayo Mdineka! Nhlabathi! Manzi! Nina bakaNobanda ngomsasane Isihlahl’ esiband’ amagwala Nina bakaNtshikantshikana Etshikize phansi kweSandlwane Yabonwa ngabazingel’ bakoMfekana Bayibone ngamabheq’ ukusithela Nina bakaMbeng’ osind’ abosi Ngokubanzim’ eziko Nina bakaMakhokhoba ngenkom’ iyemhlangeni Wangen’ emhlangen’ engangombhuquzwane Waphum’ engangomthantekazi wesithole. By: Mbusiswa … Read more

Izithakazelo Nomlando Wabantu BakwaNyandeni

Nyandeni! Ngonyama! Vumisa! Mntungwa Mashonana Khukhuza kaNgonyama Wena waseNdidaneni Galela wentuku ngokuthukuzela. Msongi wensimbi ayibeke ekhanda Umlando wabo: Abantu bakwaNyandeni badabuka kwaKhumalo, bangamaNtungwa- Nguni ngokwezigaba sabo uma sihlahla isizwe kubaNguni. Kukhona indawo eyayaziwa ngokuthi kuseMpangisweni, lendawo iseZwathi ngaseVryheid enyakatho yekwaZulu Natal, lapho kudabuka khona labantu bakwaNyandeni. UMzilikazi kaMashobane wathi uma efika ebuya ukohlasela abesotho, wafika … Read more