Conducting Oral History

Contents 1 How to do an Oral History Project2 Planning your oral history project3 Equipment4 Selecting Interviewees5 Setting up interviews6 Doing Interviews7 Transcribing Interviews8 Disseminating oral histories9 References How to do an Oral History Project By Sean Field Senior citizen being interviewedWe practise oral history when we talk about the past to friends, family members, … Read more

Chicken Breyani: An Indian Traditional Food

Breyani is the royal dish amongst all the exotic rice dishes of India and is now a traditional recipe which many South Africans use. There are various types of breyani including chicken, fish, mutton, vegetables and prawns breyani. Ingredients 1 kg chicken (washed/cut)1 cup black lentils2 cups rice2 tablespoons of breyani spices4 green chillis2 tablespoon … Read more

IsiZulu idioms

This is a list of IsiZulu idioms by¬†Nelisiwe Hlongwane. Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele Ukuba … Read more