IBurfee: ISweetmeat Yamandiya

IBurfee iyinyama emnandi yaseNdiya noma i-pudding yobisi ecebile futhi ewuju. Yenziwa ngesikhathi semikhosi engcwele efana no-Diwali ne-Ramadaan futhi isetshenziswa njengomnikelo phakathi nemikhuleko. Kukhona nezindlela ezihlukahlukene zokuyenza. IBurfee nayo ingathengwa ezitolo ezisendaweni zamaNdiya. Okuqukethwe Izithako Indlela yokwenza Isitebhu 1 Isitebhu 2 Isitebhu 3 Izithako 1 ithini le-Nespray (ubisi oluwuphawoda) (500g) 2 ithini le-nestle cream (155g * … Read more

Indlela yokwenza usamoosa

USamoosa ukudla okudumile okuthandwa ngamaNdiya, izizukulwane ngezizukulwane. Uhlanganisa uflawa kanye nesishebo osithandayo. Senziwa ngezikhathi zemicimbi noma zemithandazo ethile noma emishadweni. Nangesikhathi sikaDiwali kuyenziwa lokudlula. Uyatholakala nasezindaweni zokudayisa ezahlukene zaMaNdiya. Lokudla kulula ukukwenza futhi kwakunika amandla aMaNdiya ayesebenza emasimini ngezikhathi zakudala. USamoosa owejwayelekile owenyama egayiwe yenkomo, owethini likafishi noma amazambane. Izinto zokwenza owenkukhu U-500g wenkukhu egayiwe … Read more

Abasebenzi Bokufika baseNdiya eThekwini, eNingizimu Afrika – Isinkwa sabo semihlangemihla

Ukudla kunomthelela omandla emhlabeni wonke, noma kunjalo isiko ngalinye linendlela yalo neyingqayizivele yokulungisa kanye nokudla ukudla. Kuthe uma kufika abasebenzi eThekwini, bafika nezindlela zabo zokupheka kanye nokudla osekudume kakhulu ezindaweni zokudlela zakuleli. Ukudla kusetshenziswa njengendlela yokuthola amandla okwenza imisebenzi yansuku zonke, izisebenzi ezikhokhelwayo zaziwadinga amandla njengoba zenza imisebenzi enzima ikakhulukazi imisebenzi yezandla. Nsuku zonke babepheka … Read more

I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms

Njengoba kunezinkinga ezinkulu ekufundiseni abakhulumi isiNgisi njengolimu lwabo lokuqala ukuthi befunde ngolimi okungelona ulimi lwabo lwebele, noma ukuqonda imigomo yezinhlobonhlobo ezahlukena yezibalo ngesiNgisi, kanjalo noSolwazi Franco Frescura waseNyuvesi yaKwaZulu Natali ububonile ubunzima echaza amagama abalulekile esiNgisi nesiBhunu kubafundi bakhe basenyuvesi abakhuluma isiZulu. I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms yaqala yaveza isidingo sokuxhumana ngempumelelo nabafundi … Read more

I-Purtuassi eThekwini

Okuqukethwe Umsuka Indlela yokuzila Indlela yomthandazo wokuzila ukudla Izinzuzo ngokubuka i-Purtassi. Umsuka Minyaka yonke amaNdiya aseTamil emphakathini waseThekwini agubha ukuzila ukudla kusukela mhlaka 17 Septhemba kuze kube umhlaka 17 Okthoba, okuphawula ukuzila kwenyanga okubizwa ngokuthi ukuzilela iPurtassi. I-Purtassi igama lesiTamil elisho uSepthemba, ekhalendeni lesiTamil inyanga iqala ngosuku lwe-15 futhi ukuzila kwePurtassi kuqala ngokwenyanga namaplanethi. Kwakuyisiko … Read more

Usuku Lolimi Lwebele Lwamazwe Ngamazwe

Ngomhlaka 21 Februwari 1952 abafundi baseNyuvesi yaseDhaka bashaya indiva ukuvinjelwa kwemibhikisho yezombusazwe bangena emigwaqweni ukuze balwele ukukungagunyazwa kolimi lwesiBengali njengolimi olusemthethweni e-Bangladesh. Babefuna ukuthi ulimi lwabo lusetshenziswe ezindabeni zikahulumeni najengendlela yokufundisa. Umbhikisho wawunodlame amaphoyisa athatha izinyathelo kwaholela ekutheni kushone inqwaba yabafundi abebebhikisha. Eminyakeni ngamashumi amabili nge-1976 Soweto Uprising amakhulu ezingane ebulawa ezandleni zamaphoyisa. Usuku Lolimi … Read more