Chicken Breyani: An Indian Traditional Food

Breyani is the royal dish amongst all the exotic rice dishes of India and is now a traditional recipe which many South Africans use. There are various types of breyani including chicken, fish, mutton, vegetables and prawns breyani. Ingredients 1 kg chicken (washed/cut)1 cup black lentils2 cups rice2 tablespoons of breyani spices4 green chillis2 tablespoon … Read more

Liberation Heritage Route: Gandhi Settlement

The Liberation Heritage Route is an ongoing project managed by the National Heritage Council, a statutory body responsible for the preservation of South Africa’s heritage through, amongst other things, raising public awareness and education. The Gandhi Settlement in Phoenix has recently been added to the Liberation Heritage Route. Gandhi established the settlement in the early … Read more

IsiZulu idioms

This is a list of IsiZulu idioms by¬†Nelisiwe Hlongwane. Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele Ukuba … Read more

Ela Gandhi interview

Mwelela Cele interviews Ela Gandhi as part of the Memories of Inanda documentary, produced for the eThekwini Municipality’s Ulwazi Programme. Ela discusses her grandfather Mahatma Gandhi, the Phoenix Settlement and her work as an activist and politician. Ela Gandhi (born July 1, 1940), granddaughter of Mahatma Gandhi is a peace activist and was a Member … Read more