IsiZulu idioms

This is a list of IsiZulu idioms by¬†Nelisiwe Hlongwane. Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele Ukuba … Read more

Ela Gandhi interview

Mwelela Cele interviews Ela Gandhi as part of the Memories of Inanda documentary, produced for the eThekwini Municipality’s Ulwazi Programme. Ela discusses her grandfather Mahatma Gandhi, the Phoenix Settlement and her work as an activist and politician. Ela Gandhi (born July 1, 1940), granddaughter of Mahatma Gandhi is a peace activist and was a Member … Read more