I-Purtuassi eThekwini

Okuqukethwe Umsuka Indlela yokuzila Indlela yomthandazo wokuzila ukudla Izinzuzo ngokubuka i-Purtassi. Umsuka Minyaka yonke amaNdiya aseTamil emphakathini waseThekwini agubha ukuzila ukudla kusukela mhlaka 17 Septhemba kuze kube umhlaka 17 Okthoba, okuphawula ukuzila kwenyanga okubizwa ngokuthi ukuzilela iPurtassi. I-Purtassi igama lesiTamil elisho uSepthemba, ekhalendeni lesiTamil inyanga iqala ngosuku lwe-15 futhi ukuzila kwePurtassi kuqala ngokwenyanga namaplanethi. Kwakuyisiko … Read more

Usuku Lolimi Lwebele Lwamazwe Ngamazwe

Ngomhlaka 21 Februwari 1952 abafundi baseNyuvesi yaseDhaka bashaya indiva ukuvinjelwa kwemibhikisho yezombusazwe bangena emigwaqweni ukuze balwele ukukungagunyazwa kolimi lwesiBengali njengolimi olusemthethweni e-Bangladesh. Babefuna ukuthi ulimi lwabo lusetshenziswe ezindabeni zikahulumeni najengendlela yokufundisa. Umbhikisho wawunodlame amaphoyisa athatha izinyathelo kwaholela ekutheni kushone inqwaba yabafundi abebebhikisha. Eminyakeni ngamashumi amabili nge-1976 Soweto Uprising amakhulu ezingane ebulawa ezandleni zamaphoyisa. Usuku Lolimi … Read more

ISivananda Ghat eThekwini, eNingizimu Afrika

Okuqukethwe Umsuka weGhat Inhloso yeGhat Indlela esebenza ngayo iGhat Indlela ebukeka ngayo iGhat Umsuka weGhat ITheku licebile ngezindawo zezenkolo eziwuphawu zosiko ngalunye linakho nokuthi yini esho ukubaluleka kwemikhuba nezinkolelo ezihlukile. ISivanandan Ghat iwuphawu, iyindawo yomphakathi ngemuva kokulothisa etholakala eduze noMngeni River, eduze kwaseClare Estate Hindu Crematorium. Kwakuyindalo eyenziwa ngemuva kweDivine Life Society of South Africa. … Read more

Umhlonyane wenzelwa nini?

Ukukhuliswa kwengane yentombazane uma isithombile kusho uthi izinsizwa sezingayimisa, zizibike yize kungabekwa ngembaba. Kulesi siqheshana sibheka umhlonyane nokwehluka kokwenza esikhathini samanje. Umhlonyane sikhule sazi ukuthi wenzelwa ingane yentombazane esuke ikhuliswa. Intombazane ihlatshelwa imbuzi igqokiswe umhlwehlwe ingena esigcawini nantanga bayo bayibhikle( basine). Okubalulekile umhlonyane wenzelwa intombazanyane ukususa esigabeni sobungane isiqala esobutshitshi ngokukhula kwayo. Kepha asikhathi samanje … Read more

IDurban Roti: Isinkwa saseNdiya Esenziwe Ngesandla

Umsuka AmaNdiya aseThekwini asebenzise inqwaba yamasiko nezindlela zokupheka ezizukulwaneni zawo ezedlule. Benezabo izindlela zokwenza izindlela ezingabizi kakhulu nezilula zokuziphilisa. Isiko lokuzenzela isinkwa esibizwa ngokuthi uroti kwakuyisiko elathatha amakhulu eminyaka, ngaphambili lalisetshenziswa njengokudla okuyisisekelo esikhundleni sesinkwa sasesitolo. Yonke imizi yamaNdiya eThekwini bekwenziwa uroti. URoti ubuye usetshenziswe njengomnikelo kumaHindu, amaNdiya azo zonke izinkolo eThekwini ayakwazi ukwenza uroti … Read more

Iresiphi yeSoji (Semolina Pudding): Idizethi yamaNdiya Yesintu

ISoji noma i-semolina pudding yisidlo sendabuko samaNdiya aseThekwini esenziwe saphakwa njengedizethi. Ithengiswa ezindaweni zokudla zamaNdiya, ingenziwa nasekhaya. Isoji ingenziwa abesilisa nabesifazane futhi ngokuvamile ayisetshenziswa njengomnikelo kumaHindu ngezikhathi zemithandazo. Umlando wesoji usukela ekufikeni kwabokufika baseNdiya eThekwini futhi usuqhubeke nezizukulwane ngezizukulwane ngenxa yokwenziwa kwedizethi (dessert). Kwakushibhile futhi kulula ngaleyo ndlela kwaba idizethi othengekayo. AmaNdiya avela ezweni elivame … Read more