UZorha Sooliman

UZohra Sooliman unguthisha oyinhloko ngokomsebenzi futhi ungumsunguli kanye nomphathiswa walaba abahlonishwa umhlaba wonke i-Gift of the Givers Foundation,okuyinhlangano enkulu kunazo zonke yokubhekana nezinhlekelele enemvelaphi yase-Afrika kuleli zwekazi. USooliman unentshisekelo ekhethekile ekufukulweni kwabantu besifazane nezingane. Usungule i-Gift of the Givers Careline Counselling Services ngokuphendula isidingo soxhaso lwezengqondo kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Sooliman waphothula iziqu ze-Bachelor of … Read more

Imibuzo Yabantu / Community Questions

Below are the some of the questions that Ulwazi has received lately. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will grow! Questions: Bengifisa ukwazi mayelana … Read more

Imibuzo Yabantu / Community Questions

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the month of January. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will grow! … Read more

Imibuzo Yabantu / Community Questions

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will … Read more

Izibongo zeNkosi uJama

Izibongo zeNkosi uJama UJama kaNdaba, Ujama akaluthwana kangakanani Nasenhlamvini yomkhont’ angenela, Nasengatsheni angaphathelela. Obengumqingo wanga yitshe laseZihlalo, Ebelingalayezwa ngabaphath’ izindlela, Thina bamaklwa singathath’ ichoba sophule. UMabopha wakithi kwaZwangendaba Ongibophe zaluk’ inhlazane nemfuduluko. Obabis’ ihlaba elikuMahogo; Othabis’ idukumbane elikuNgcingci Owahlafun’ umlom’ engadli lutho, WangokaLuhlafu wawoNogeqwa. Ujama ubengabongwa injenje yaseMabuleni. Omvukazi zinonye zal’ ukuwela, Inga zintandathu zingagubhuza. … Read more