Umdlalo iDibeke

IDibeke (ebizwa nangokuthi iNikkies, iSkaloulo neKimberley Jim) ngumdlalo webhola wokugijima onamaqembu amabili abadlali abngu-12. Amaqembu ayashintshana ngokudlala (abahlaselayo nabavikayo). Abahlaselayo ngamunye bayabizwa ukuba bakhahlele ibhola ngaphesheya kwemigqa emaphakathi bebheke ebhokisini lababahlaselayo (abaviki). Okuqukethe Imithetho yedibeke IDibeke umdlalo webhola nokugijima. Umdlalo udlalwa enkundleni engamamitha angu-60 ubude (long) namamitha angu-40 ububanzi (wide). Indawo yokudlala inkundla enkulu, ofana … Read more

I-Albini Catholic Mission

Umlando we-Albini Catholic Mission eNtshongweni njengoba ulandiswa nguSister Gertrude Nzama ongasekho. Okuqukethwe Isonto kanye nesikole sase-Albini UFr Pfister OMI wafika eNingizimu Afrika ngo-1934 futhi wamiswa e-Inchanga. INtshongweni ingesinye sezikhungo ezingu-15 azivakashele egibele amahhashi ngoba lokho bekuwukuphela kwento yokuthutha eya kulezo ziteshi ezehlukahlukene, zase Thousand Hills. Ngaphambi kokuba eze lapha uFata Pfister OMI wavakashela ezinye zalezi … Read more

Izithuthi Zomphakathi zasekuqaleni kwe-20th Century eThekwini

Okuqukethwe Izitimela Uhlelo lwamaphasela Izinhlelo ngeshashalazi Ezinye Izinhlelo Izinhlelo zemngcwabo Izinqola Orisho Izimpahla zokugqoka Orisho bamahhashi Orisho besimanje Izitimela ITheku lwalunohlelo lukaloliwe oluxhumanisa izindawo ezahlukene nenkaba yedolobha. Izitimela eziya eMusgrave, Toll Gate Kanye nase-Overport zazisuka ekhoneni lika Gardiner no-West Street, eduze kwaseposini. Izitimela eziya ku Marrriot Road, Stamford Hill kanye kaku-Umngeni zazisuka ngaphesheya komgwaqo, kanti … Read more

IJukskei

IJukskeyi ekuqaleni ibiwumdlalo odlalwa amaVoortrekkers. Babebeka isikhonkwane siqonde phansi bese bezama ukushaya leli tshe likude ngezikhonkwane zabo ezimise okwe-skittle ezisetshenziswa ejokeni lezinkabi. Uhlobo lwesimanje luhlanganisa amaqembu amabili, abadlali abane, iqembu ngalinye elidlala ngama-skeis amabili. Izikhonkwane zibekwa emigodini emibili yesihlabathi eqhelelene ngamamitha ayi-14. Inhloso ukushaya isikhonkwane noma ukusondeza i-skeis futhi ufinyelele kumamaphuzu angu-23. Okuqukethwe Okusetshenziswayo Izikebhe … Read more

Umdlalo iKho-Kho

Umdlalo wokugijima Okuqukethwe Okusetshenziswayo Induku noma ucwezu lukashoki. Ukwakhiwa kweqembu nezindima Kunamaqembu amabili abadlali abayisishiyagalolunye lilinye.Iqembu elilodwa iqembu eligijimayo (Iqembu A) kanti elinye iqembu elijahayo (Iqembu B).Ekuqaleni komdlalo, umdlali oyedwa ovela eqenjini eligijimayo uzobizwa ngokuthi ‘umgijimi’ (X) kanti omunye uzoba ‘umjahi’ (Y). Incazelo yomdlalo  Abadlali baphonsa icoin lemali ukuze babone ukuthi yiliphi iqembu elizogijima nokuthi … Read more

Umdlalo: Ixoxo liyagxuma

UNkk N Mthuli waseNoordsberg KwaMaphumulo uchaza ukuthi lomdlalo ubizwa ngokuthi ixoxo liyagxuma (frog leap) ngoba izingane ziyagxuma njengamaxoxo lapho zidlala. Ixoxo yisilwane esincane esihlala emanzini nasemhlabathini futhi liyagxuma lapho lihamba. Okuqukethwe Umuntu okukhulunywe naye Ngubani odlala lomdlalo? Yini esetshenziswayo ukudlala lomdlalo? Udlalwa nini lomdlalo? Udlalwa kuphi lomdlalo? Udlalwa kanjani lomdlalo?  Inkolelo ngalomdlalo Umthombo UNksz N … Read more