Iqembu lamasiko elenza izimanga KwaZulu-Natal

  Umlilo Multi-Talented Youth Group yinhlangano yezobuciko enamalungu angu-34 edabuka endaweni yaseMkhomazi, eNingizimu yeTheku. Leli qembu eselike lamenywa ukuba likhombise amakhono amalungu alo ezindaweni eziqavile njengasoKhozini naseLangeni Hotel liyisibonelo esihle emphakathini. Yize leli qembu seliqala ukumenywa ukuba liyonandisa ngaphandle kwesifundazwe saKwaZulu-Natal futhi selike laphefoma enkundleni eyodwa nembongi edumile uDkt. uGcina Mhlophe, aliyidelile injongo yalo yokuzakhela … Read more

A Cultural Group To Watch – Umlilo Multi-Talented Youth Group

  The 34-member Umlilo Multi-Talented Youth Group is a performance arts association that was founded in 2009 at Umkomaas, south of Durban. To date, it has been commissioned to showcase its talent for big brands like Ukhozi FM and Elangeni Hotel. Whilst the group is starting to get more work outside KwaZulu Natal (KZN) and … Read more

Gumboot Dance – A shared South African story

There is a lot that South Africans can be proud of. South Africans are revered internationally for their ability to turn lemons into lemonade and to be innovative in the face of adversity. One such innovation that South Africans can be proud of is gumboot dance. Today, it is common to find people orderly grouped, … Read more

Indaba Yesicathulo – Gumboot Dance

Ziningi izinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo.  Abantu baseNingizimu Afrika baziwa njengabantu abakwazi ukunqoba futhi bathole izizathu zokuncokola ukuze impilo iqhubeke phambili, yize bebhekene nezingqinamba. Ezinye zezinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo umdanso obizwa ngokuthiwa ‘isicathulo’, phecelezi i-gumboot dance. Sekuyinto ejwayelekile ukubona abantu beshaye umfaniswano wabasebenzi basezimayini badansa lo mdanso, bedansela izivakashi zakumazwe angaphandle nezakuleli. … Read more

A Rendition of a Zulu Battle Song

    The video above was taken in Danganya, Umkomaas. Sipho Ngwenya from the area, is seen leading the song that can be literally translated in English to, “What must we do, what must we do about those that hate us?” The song dates back many years. It was sang by amaButho, the Zulu warrior men. … Read more