Angeke Life Usiko Lethu – Thee Legacy

Thee Legacy

Sike sathola ithuba lokubuka iqembu laseThekwini lesicathamiya linandisa futhi lidlulisa umyalezo omuhle ngeculo elikhuthaza ukuqhuba usiko lethu ngenyanga edlule uMfumfu kowe-2018.

Lapha ke, sishicilela amagama eculo le-Thee Legacy elimnandi futhi elinomyalezo ohlabahlosile nophucuzekile elithi “Angeke Life Usiko Lethu”.

Ukuthi usiko lwethu luhambe kanjena

Siyazibonela nje,

Siyazazela nje

Siyazenzela.

Angeke lufe usiko lethu

 

Awuke ulilalele lapha ngezansi:

 

Article Overview

This article contains the lyrics and an audio-recorded musical performance of Thee Legacy, an acapella group from Durban. The song in the article “Angeke life usiko lethu” means “Our culture shall never perish”.

The recording was captured in October 2018 at a performance delivered at the University of KwaZulu-Natal’s Howard College Campus.

Leave a Comment