Amaculo kaMaskandi “Top 10″

Sonke sinemibono ngokuthi kumaciko omaskandi ubani ingqwele, kanti ke imbono yethu ayifani ngoba nezizathu esinazo azifani zokuthanda amaciko esiwathandayo. Noma ngabe ubani unalo ilungelo lokukhetha iciko akalithandayo futhi abe nombono ngalo ngoba phela inhliziyo ayiphakelwa ingakho ungeke ugxeke umuntu ngokuthanda into ayithandayo. Maningi ama-album kamaskandi athakaselwe abantu ngezindlela ezahlukahlukene, ingakho ke kungamangazi nokuthi kuhlezi kunembono yokuthi ngubani umaskandi oyingqwele kubo bonke abakhona. Lento yohlu lwamaciko ahamba phambili ayishumi “top 10” kade yaba khona futhi ngeke iphele nhlobo ngoba iyona eyenza lomculo uhlale usezindebeni zabantu. Kubanzima kakhulu ke uma kumele ukhethe amaculo ongathi ahamba phambili kumaskandi ngoba unyaka nonyaka kuphuma inqwaba yama-album futhi nawo athakaselwa kakhulu abantu.

Noma emaningi ama album aphumile phambilini kusuka kumaciko amadala angasekho kuza kumaciko amasha, zikhona izingoma esingathi ngesilungu zi “timeless” ngenxa yomlayezo ezinawo kanye nendlela abantu abazithakasele ngayo nje. Kuleli khasi sithi ke ake sizame ukuphuma nohlu lwezingoma eziyishumi esingathi nje zashukumisa uMaskandi namaciko ngokuhlukana kwawo. Lapha sikhethe kuwo wonke ama-album aseke akhishwe amaculo ahlukahlukene emlandweni. Okunzima ke ukuthi ngeke sithi singashaya phansi ngonyawo sithi azikho izingoma ezibe nohlonze ukudlula lezi emlandweni kepha ke zibe nawo endimeni kamaskandi.

  1. Amageza Amahle – Baba nomama
  2. Amangcukumane – Ngizowulahla umlenze
  3. Dlubheke – Impi yamatekisi
  4. Dumakahle – Umama
  5. Mfaz’ omnyama – Ngahlanza ngedela
  6. Mthandeni – Xenophobia
  7. Osaziwayo – Iphupho
  8. Shwi Nomtekhala – Ngafa
  9. Thokozani Langa ft Mtshengiseni – Savumelana
  10. UMgqumeni – SMS

Brief overview

This article gives a Top Ten of maskandi songs from different artists and different albums. Coming up with a top ten maskandi list is not an easy task due to several well-received albums that were released in the past and the influence they have had on the genre. The other challenge is that different people have different views ranging from who is the best artist and the top songs ever produced in this genre. Hopefully, the list provided does justice to the selected songs in the vast pool of great maskandi songs.

Leave a Reply