Izibongo zeNkosi uJama

Izibongo zeNkosi uJama

UJama kaNdaba,

Ujama akaluthwana kangakanani

Nasenhlamvini yomkhont’ angenela,

Nasengatsheni angaphathelela.

Obengumqingo wanga yitshe laseZihlalo,

Ebelingalayezwa ngabaphath’ izindlela,

Thina bamaklwa singathath’ ichoba sophule.

UMabopha wakithi kwaZwangendaba

Ongibophe zaluk’ inhlazane nemfuduluko.

Obabis’ ihlaba elikuMahogo;

Othabis’ idukumbane elikuNgcingci

Owahlafun’ umlom’ engadli lutho,

WangokaLuhlafu wawoNogeqwa.

Ujama ubengabongwa injenje yaseMabuleni.

Omvukazi zinonye zal’ ukuwela,

Inga zintandathu zingagubhuza.

UBhoqo wamil’ emandakhanjana.

Abayi benkani bangawusiphula,

UBuchakijana bakithi bakwaSidlozi,

Bumba mgojana buyaselela.

, ,

2 Responses to Izibongo zeNkosi uJama

  1. Patricia Zama 28/07/2017 at 1:25 pm #

    Ngiyabonga ukwamukelwa kulelipheji,ngicela ukubuza uma ingoduso ikhulelwe ingakashadi kufanele abakubo bayiqhube izobika isisu emuzini na?

  2. Ulwazi Content Manager 02/08/2017 at 6:32 pm #

    Kubonga thina sisi.

    Ungabheka lapha, kukhulunywa ngezinkomo zokuhlawula nokugeza umuzi: https://www.ulwaziprogramme.org/2016/12/ukuphuka-kwezinkomo-zelobolo/. Ngokwesiko kufanele isisu siyobikwa (ungafunda lapha ngokuqhutshwa kwentomabazane: https://www.ulwaziprogramme.org/2016/10/ukuhlawulela-umntwana/), kodwa abantu benza ngokuhluka ngemindeni nezindawo. Abanye bangase bafune ukulandela amasiko enjengoba, abanye bangathi asikho isidingo ngoba ingoduso isiyaziwa ngumndeni kababa wengane ngenxa yamalungiselelo omshado.

Leave a Reply