The History and Clan Praises of Popular Zulu Surnames

'Zulu Names' by Adrian Koopman

‘Zulu Names’ by Adrian Koopman

Every month Ulwazi receives numerous requests from the public regarding the history of their family names. Mbusiswa Zuma is our fieldworker who is dedicated to researching the history and clan praises of popular Zulu surnames. Follow the links below to read about the surnames Mbusiswa researched during the month of October:

If the origin of Zulu names is of particular interest to you, you might also want to get hold of Adrian Koopman’s book, Zulu Names, which is available on Amazon.

,

9 Responses to The History and Clan Praises of Popular Zulu Surnames

 1. Thokozani Dube 12/06/2015 at 7:01 pm #

  Cam you please send me izothakazela zakwa Dube but the swati ones. i.e Dume, mtima,mazombe,masibekela…etc

 2. Ulwazi Web Editor 18/06/2015 at 2:11 pm #

  Sawubona Thokozani,

  Siyaxolisa we cant help you with the SiSwati version as our fieldworkers are all Zulu speakers.

 3. Nonzwakazi Dube 26/09/2017 at 9:21 am #

  Hi Thokozani my name is Nonzwakazi Dube i can help you with izithakazelo zakwa Dube the SiSwati version Dube, Mtima ,Nyamantana,Zomba , Masibekela, weno wasibelungwane noludzaka, kwahlala kalakatha benomshengu yashabalala, amaTima nekebadla ayakhethana yiDube eladuka nenkungolwane Matima niyabitwa kwamgubetulu nibitwelwa umthundzuyaxekexeka Dube elimhlophe Dube elimthendze

 4. Happy 08/10/2017 at 12:46 am #

  Sanibonani, ngicela ukubuza ukuthi oMnyandu noMntimande bahlobene kanganani? Bangakwazi yini ukuganiselana?

 5. Ulwazi Content Manager 09/10/2017 at 9:34 pm #

  Sawubona, umbuzo wakho siwufake lapha: https://www.ulwaziprogramme.org/2017/10/community-questions-imibuzo-yabantu-3/ ukuze abanye abasebenzisi nabo bakwazi ukusiza ngezimpendulo futhi lukhule ulwazi. Siyethemba ukuthi ukhona ozokwazi ukuphendula umbuzo wakho, noma mhlawumbe nawe uzobona umbuzo womunye umuntu okwazi ukuwuphendula.

  Hi, to encourage community engagement and gain more knowledge, your question has been put under a Q&A here: https://www.ulwaziprogramme.org/2017/10/community-questions-imibuzo-yabantu-3/ Hopefully some of our other users will be able to answer your question (or you may be able to answer theirs!)

 6. Ayanda 19/10/2017 at 2:50 am #

  What is the top 5 common zulu surnames

 7. Ulwazi Content Manager 23/10/2017 at 9:57 am #

  Hi Ayanda,

  On the Stats SA website in their 2016 report on recorded live births (https://www.statssa.gov.za/?p=10524), one of the most common surnames was Dlamini. There is also this website: https://www.name-statistics.org/za/numedefamiliecomune.php (which doesn’t state where the information is sourced from) which gives the 1000 most common surnames in SA in general. However, if I were to guess I would say the most common Zulu surnames are: Dlamini, Mkhize, Ndlovu, Khumalo and Ngcobo, followed by Mthethwa and Zulu.

  Ulwazi Programme

 8. Simelane Mbuso 25/11/2018 at 7:11 pm #

  Ngokukhulu ukuzithoba ngiyabingelela, bengisacela ukubuza isithakazelo zikaSimelane noShabangu ngesiswati, ngibonge nisazongiphendula

 9. Nkululeko mandlenkosi dube 10/01/2019 at 8:54 am #

  Sanibonani ngicela ukubuza ukuthi odube abazithakazela ngomtima bahlobene nabase Zimbabwe na?

Leave a Reply