Tag Archives | Umculo

UNomvula wami

Iculo likaNathi Mankayi elithi Nomvula lashisa izikhotha ngonyaka we-2015, lamufakela udumo umninilo. Abadala nabancane bazithola nabo sebehlangene bebiza lo Nomvula owayekhalisa umfo kaMankayi. Namanje kuwo lo ka-2018, baningi abasalithanda leliculo. Ekujuleni kwasemakhaya angaseMkomaas kwaThoyane, ngithole ithuba lokulalela abafundi baseSingela High School becula ngayo ingoma kaMankayi, kwavuka izikhathi zalowo nyaka owawubaluleke kakhulu kweyami impilo. Awuke ulalele […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ihubo

Ihubo Kulengosi, ngikubeke kwasobala ukuthi siveza imibukiso yokwenzeke ngenkathi kunehlambo emzini wako Sothole, lana ke siveza amahubo abehutshwa kuwo lomcimbi. Ukuhuba lokhu njengokushaya ushameni enye yezinto esiziqhenya ngakho thinandlu kaSenzangakhona. Ngike ngakubalula futhi ukuthi ngitshengisa imibukiswano etshengisa ngqo! obekwenzeka ekhaya, lana kuvela imibukiso emibili kuhutshwa izinsizwa zeneme, ngithi nawe sina uzibethele ubuke ubuhle bonyawo lukaZulu […]

Continue Reading Comments { 0 }
u-Aloe Blacc, omunye wabanandisi abalindeleke kwiZakifo Festival yakulonyaka

IFestival yeZakifo izoshisa izikhotha eThekwini

Kuzoshisa izikhotha ubumnandi eThekwini kusukela mhlaka 25 kuya ku-27 May 2018 emcimbini womculo odumile iZakifo Music Festival ozobe ukuleli dolobha ihlandla lesine. Lo mcimbi uhlelelwe ukwenzeka eBAT Centre, eViews at Twenty5,  naseBlue Lagoon Beach okuyizindawo ezaziwa kakhulu eThekwini. Lo mcimbi uzovula ngekhonsathi yokuqoqela imali iNelson Mandela Foundation eBAT Centre lapho khona umculi odumile wakuleli uSipho […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ihubo lakwaLanga

Thina sizwe sakwaLanga njengayo yonke imizi yamaZulu noma yesiZulu sinamahubo asekhaya. Amahubo lawa ahutshwa uma kukhona umgido wesintu okhona noma imicimbi yasekhaya ekhona. Noma nginganalo ulwazi kahle ukuthi amahubo emizi aqanjwa kanjani noma kwenzeke ziphi izigameko, kodwa nginalo ulwazi olugcwele lokuthi yonke imizi yesizwe sikaPhunga noMageba sinawo amahubo asekhaya abacikoza ngawo uma kukhona udwendwe noma […]

Continue Reading Comments { 1 }
Isithombe sabakwaSouth African History Online

U-21 March emlandweni waseNingizimu Afrika

Umlando ka 21 March, usuku lokukhumbula amalungelo abantu. Ngonyaka we-1960 mhlaka 21 March, umhlaba waphosa amehlo eNingizimu Afrika emva kwesihluku esavezwa nguhulumeni wobandlululo ngenkathi amaphoyisa ayesebenzele lo mbutho edubula ebulala ababhikishi bebala elimnyama endaweni yaseSharpeville, eGoli. Abantu abayi-69 bafela khona lapho, kwalimala abangaphezu kwamakhulu amabili, okwakubalwa kubona izingane nabantu besifazane. Imibiko iveza ukuthi abantu abaningi […]

Continue Reading Comments { 0 }
DUrZy_DW0AU-W9t

Ladysmith Black Mambazo

Ladysmith Black Mambazo Lonyaka siwuvule kahle ngezindaba ezimtoti ezithinta iqembu lomculo womdabu elibizwa ngeLadysmith Black Mambazo elihlabane nge-Grammy Award ezweni laseMelika obesekuyindondo yabo yesihlanu kulomkhakha ewunqobe kuqhathwe izingqungqulu ezikhiphe ulozolo lecwecwe elimnandi. Leliqembu elicula isithamiyo noma ngamafuphi mbube, lasungulwa ubaba uJoseph Mshengu Shabalala ngonyaka ka1960 kanye no-Albert Mazibuko. ILadysmith Black Mambazo idume umhlaba wonke futhi […]

Continue Reading Comments { 0 }