Tag Archives | Education

Amalungu eTPO edlulisa uxhaso lwama-sanitary pads kwezinye zezikole le nhlangano esebenza nazo.

Abantu abasha abenza umehluko emphakathini

Abantu abaningi bakhula ngokuqwashiswa ngalamazwi: Isandla esiphayo, sibusisiwe kunesamukelayo. Kunamazwi anobuhlakani ake ashiwo uMaggie Doyne, intokazi yaseMelika ngenkathi ibungazwa ngomsebenzi wayo ewenza ezweni laseNdiya lapho inakekela izintandane kanye nezingane ezisweleyo. Yasho la mazwi ngesiNgisi yathi: “There is no time to waste. If you are educated and free, empowered and safe, you have to use your […]

Continue Reading 0
Mfundo Radebe

UMfundo Radebe

UMfundo Radebe, ongumfana waseMlazi eNingizimu yeTheku oneminyaka engamashumi amabili nje kuphela, uyinkanyezi eqhakazileyo kwintsha efuna umzila wokuphumelela. Le nsizwa okwathi ngonyaka ka-2015 yathola ithuba elingavelele noma ubani lokufunda eNyuvesi ebalelwa kwahamba phambili emhlabeni jikelele, i-Harvard University, isivele yasebenzisa amathuba enawo ukwakha uhlelo lokusiza labo bafundi abanganawo amathuba amaningi. UMfundo, esebenzisana nabanye abantu abasha, usungule inhlangano […]

Continue Reading 0

Umlando weMpumalanga College of Education

IMpumalanga College of Education yakhiwe endaweni yaseMpumalanga Township maphakathi noMgungundlovu nedolobha leTheku. Ikolishi lasungulwa ngonyaka ka1975 lavulwa ngokusemthethweni ngonyaka ka1982 Agasti 21. Umuntu owavula ikolishi uDokotela OD Dlomo owayenguNgqongqoshe wezeMfundo namaSiko KwaZulu ngalesosikhathi. Umphathi wokuqala wekolishi kwabanguMnumzane J Khoza walandelwa uMnumzane D Sibisi noJM Hadebe babebambile kwaze kwaphatha uMnumzane Motaung yena wayenguDokotela wezeMfundo walandelwa nguDokotela SM Nzama kwagcina […]

Continue Reading 0

John Langalibalele Dube

John Langalibalele Dube Grave of John Dube at Ohlange Contents 1 Introduction 2 Early education 3 Dube the young missionary 4 Extended studies 5 Ohlange Institute 6 Ilanga lase Natal Introduction John Langalibalele Dube (1871 – 1946) was a South African essayist, philosopher, educator, politician, publisher, editor, novelist and poet. He was the founding president […]

Continue Reading 0

History of Saint Anthony Indian School in Durban

When the Indian indentured labourers were discharged from their contracts, they faced a challenge of acceptance in their communities and many chose to remain in Durban. They were not regarded as white or part of the black community. They were faced with the challenge of creating their own culture and community amongst poverty and restricted […]

Continue Reading 0