Rodney Choromanski receiving the Grand Prix award at the Africa Architecture Awards, September 2017

Cato Manor Museum Wins Top Award!

Last year we wrote about the Umkhumbane Cultural and Heritage Museum in Cato Manor. The museum, which forms part of a larger cultural precinct, was designed by local Durban firm, Choromanski Architects, who were awarded the job as part of an architectural competition that took place in 2003. The building, which was one of over 300 […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukudla kwesiZulu – Ingxenye I

Ukudla kwesintu Zonke izizwe ezikhona zinokudla ezikudlayo ngokuhlukana kwazo njengesizwe samaNgisi, amaNdiya nezinye izizwana ezikhona eNingizimu ne-Afrika. La sizobala ukudla kwesintu okuthandwa kakhulu nobekudliwa emandulo, namanje okusadliwa. Kulokudla kubalwa indwamba (amasi), ugume, umbhuqwa, izinkobe, ujeqe, umbhaqanga, imifino, idokwe neyambazi, isidlwadlwa kanye nokunye okuningi. Amasi Indwamba ukudla okuthandwa kakhulu amaZulu njengamasi, ingakho aze aqanjwa izibongo nje. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Community Questions / Imibuzo Yabantu

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will […]

Continue Reading Comments { 0 }
Pictured: Farai Magaya

Farai Magaya – umShona

As we approach the end of the year, let us recognise the beauty of the cultural diversity which surrounds us. Farai Magaya puts the value of this aptly: “Cultural diversity brings so much to us as a people. There is great beauty in embracing your culture, showing love to someone,  and learning more about a […]

Continue Reading Comments { 0 }
Nomkhosi Luthuli - My 20s were about self-development, it is in my 30s where I will unravel my greatness

Nomkhosi Luthuli, A Mover and Shaker

Her story of early-life beginnings is resonant with the majority of young girls born in rural KwaZulu-Natal (KZN). Challenges such a lack of access to piped water, electricity, basic sanitation and infrastructure characterised her upbringing in Vuma village at Showe, north of KZN, by her grandmother. Her name is Nomkhosi Luthuli, aged 27. In her […]

Continue Reading Comments { 0 }
IMG-20170917-WA0004

Umkhumbane Maskandi Festival

Umkhumbane Maskandi Festival Njengoba le nyanga eyedlule ka Mandulo (September) kuyinyanga yamagugu ezizweni ezahlukene eziphila eNingizimu Afrika, ibimningi imcimbi ebihlelwe kulenyanga ephathalene nokuzigqaja ngamasiko ethu thina sizwe esimpunga. Lemicimbi kubalwa kuyo umgubho waminyaka yonke uMkhosi woMhlanga. Lomcimbi uhlonishwa kakhulu ithina sizwe sikaPhunga noMageba okuwuwo obunedumela elikhulu, futhi obulindelwe ngamehlo abomvu isizwe sonke, okubalwa nezinye izizwana […]

Continue Reading Comments { 0 }

Wrist game

Mrs. T Majiya said this game involved holding another person’s hand at the wrist and waving it loosely to and fro. Contents 1 The person consulted 2 Who play this game? 3 What is used to play this game? 4 When is this game played? 5 Where is this game played? 6 How is this […]

Continue Reading Comments { 0 }