Bra Willie

Keorapetse William Kgositsile: 19 September 1938-3 January 2018

Yesterday South Africa mourned the passing of its national poet laureate, Professor Keorapetse William Kgositsile. Affectionately referred to as ‘Bra Willie’, Kgositsile was awarded the accolade of laureate in 2006, after the death of Mazisi Kunene. In spite of a long and impressive career in the arts, Kgositsile was perhaps not as well known in his home country as […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ngiyiqhawe le Mpilo yami!

Kulonyaka ngidela konke ukuzenyeza, Ngithabatha ithemba, inhlonipho, nokuzimisela njengomphako wendlela yempilo yami. Yebo, ngizoyihamba le ndlela yempilo ngendlela engibona ingilungele.   Wena omubi ngiyakuxwayisa ngithi deda kweyami impilo! Kanjalo nje, nami ngiyadeda kubantu abakhafula ubumnyama ngamazwi, Ngiyasondela kuwe Mdali, ngithi iba nami Nkosi. Amandla nobungcwele kungokwakho. Ngiyavuma, ngiyakwamukela konke okuhlose ngempilo yami.   Nginomthelela omkhulu […]

Continue Reading Comments { 2 }

Ukuphuca

Emva kokugcagca noma emva kodwendwe umakoti uyaphuca, uhlala izinyanga ezintathu emva kokugida, bese kuthi kweyesine ke aphuce. Ngoba usuke esehleli kwakhe emva komshado, uyabuya aye kubo kwakhe ekhaya, afike ahlale isonto libe linye kubo, kugaywe utshwala ekhaya. Ntambama ngalo lelolanga kuhlatshwa imbuzi ebizwa ngokuthi eyomphuco. Iyahlinzwa ke bese iphekwa ngakusasa ngalelilanga akazohamba ngalo eseya kwakhe […]

Continue Reading Comments { 0 }

Happy New Year!

And just like that another year has come and gone! Thank you to everyone who has contributed to making the Ulwazi Programme the success that it is – next year marks TEN YEARS since the programme was established, which is an incredible achievement in a day and age when websites come and go at a […]

Continue Reading Comments { 0 }
Parts of the Southern Ground Hornbill are used in muthi to help encourage rainfall for crops

Ulwazi Fieldworkers: December

As the year draws to a close we take a look at what the Ulwazi fieldworkers have been up to in the last month of 2017. As with many cultures, music and dance play an integral role in the life of Zulu people, and as such was one of our areas of focus this month. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Iphimbo likaZoliswa Mchunu

UZoliswa Mchunu intokazi eyazalwa ngonyaka ngowe-1996 endaweni yaseHammarsdale, elokishini elibizwa ngokuthi iMpumalanga. Waqala ukucula esamncane, kanti ngonyaka ka-2009 wathola ithuba lokucula ne-George Cato Choir. Ngo-2015, wazihlanganisa neqembu lezobuciko i-Kusasa Lethu lapho athi khona wafunda okukhulu ngokucula, ukudansa nokudlala izinhlonhlobo zezinsimbi zomculo. Kulonyaka we-2017, wenza unyaka wakhe wesithathu kwi-BA Music eNyuvesi yaKwaZulu-Natali. Awuke ulalele izwi lale […]

Continue Reading Comments { 0 }
A guard of honour consisting of church officials and the family of Vela Shembe pray during the church leader's send off

New Leader of Nazareth Baptist Church: Phinda Shembe

It seems that after six grueling years the Shembe Church finally has an accepted leader in the form of newly appointed Inkosi Phinda Shembe. The leader of the church has been the subject of great controversy following the death of Vimbeni Shembe in 2011. According to tradition, Vimbeni’s son, Mduduzi, was the rightful heir, but […]

Continue Reading Comments { 0 }