The ZCC badge worn by members of the church

The Zion Christian Church

Most people associate the Shembes with KwaZulu-Natal, but as the largest Christian denomination in South Africa, the Zion Christian Church also has a big following in KZN. Both the Shembes and the Zionists can trace their roots back to the Apostolic Faith Mission (AFM).  Isaiah Shembe was a member of the AFM for about a year in the Orange Free […]

Continue Reading Comments { 0 }

Inkondlo: Mdali Ngimi Phambi Kwabantwana Bakho

Mdali ngim’ phambi kwabantwana bakho Kangazi ngiqale ngithini Kepha bengicel’ into eng’zoyisho Ze ingadiliki emthini Kube nguwe wedwa! Uzong’tshela ukuthi ngithini Ngingagcini ng’fana nethini Kenqeza ng’banga umsindo ongazwakali Naw’ kuthi uthini! Lapha emhlabeni sesonile kunalolaka olubhokile kodwa! Ze singakhohlwa ukuthi uban’ owayes’dalile Noma singamazanga ngawe nyama Kodwa imisebenzi yakho siyibonile Ibilotshiwe phans’ sifundile, Izinceku zisishumayezile […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indlamu eThekwini

Thina njengamaZulu siyayishay’ ingoma. Sivunywe yizizwe zomhlaba. Ake nibheke intsha yaseThekwini ivuma ingoma ethi ‘Ushone Ngalena’, kule-video. Le ntsha esinayo ezigqaja ngobunzulu bayo ibonakala kule-video inandisa eDurban ICC emcimbini omkhulu wamanzi obuhanjelwe abaholi bamazwe omhlaba abavela kwi-United Nations.

Continue Reading Comments { 0 }

I-Resiphi Yokwenza amaHewu

Amahewu Amahewu angaphuzwa umndeni noma abantu abane kuya kwabayisithupha. Uzodinga: Izinkomishi ezine zempuphu Uhhafu wenkomishi kashukela Amanzi ahlanzekile Usawoti olingene uhhafu we-teaspoon   Ukwenza: Faka amanzi ebhodweni elingu 23 cm, abe ngaphezidlwana kancane kohhafu, bese ubeka eziko noma esitofini uwalinde abile. Thela izinkomishi ezine zempuphu endishini eseceleni, bese ufaka amanzi abandayo, ugoqoze uhlanganise impuphu namanzi. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Making a Traditional Zulu Pot

Next week an exhibition of clay pots opens at the KZNSA Gallery. A collaboration between the gallery and Phansi Museum in Glenwood, the exhibition, KZN Clay Vessels Over Time, is a celebration of 100 year of clay masters. And masters they really are! With clay pots being used for everything from storing maize and water, […]

Continue Reading Comments { 0 }
Nalibali

Indigenous Languages Publishing Programme

A recent report showed that only 6% of the children’s books published in South Africa between 2000 and 2015 were printed in isiZulu, and if you think about the fact that nearly a quarter of our population are Zulu speakers, the situation is far from ideal. Aside from the sociological and psychological issues associated with […]

Continue Reading Comments { 0 }
Tribing-and-Untribing--launch-invitation-KZN

‘Tribing and Untribing the Archive’: Identity and the Material Record in Southern KwaZulu-Natal in the Late Independent and Colonial Periods

Media release from the UKZN Press: We would be delighted if you are able to join us for the launch of the newly released publication Tribing and Untribing the Archive; Identity and the Material Record in Southern KwaZulu-Natal in the Late Independent and Colonial Periods. With 21 essays by 22 authors – both emerging young […]

Continue Reading Comments { 0 }