Introducing Siboniso

Siboniso Mbongisen Langa has been part of the Ulwazi team for the past two years, contributing articles every month in his role as a fieldworker. In addition to being a contributing author for the Ulwazi Programme, Siboniso is also a practicing poet and Development Practitioner, and works as an intern at the National Heritage Council. […]

Continue Reading 0

Your Home Language Misses you!

Traditionally an exclusively Afrikaans event the Pendoring Advertising Awards have come 360 degrees and now celebrate all of South Africa’s indigenous languages! With the strap line, “Your Home Language Misses You”, the awards aim to promote and stimulate the use of local languages in advertising. Rather than encouraging the translation of advertisements from English, Pendoring want to see […]

Continue Reading 0

Competition Time!

In celebration of Ulwazi’s tenth birthday (happy birthday to us!) we’re holding a lucky draw! Three lucky winners will win a set of six fascinating books that form part of the Indigenous Knowledge Library published by Cambridge University Press. All you have to do is like us on Facebook or subscribe to the Ulwazi mailing list. And […]

Continue Reading 0

Ukubaza II

Ukubaza lokhu kubaluleke kakhulu njengoba iningi lezinto esizisebenzisayo zakhiwe ngogodo emakhaya, okubalwa kukho izinkamba, izinqoko, izinkezo kanye nezigqiki nezibhuku njengoba sikuvezile ekhasini lokuqala lokubaza. Kuleli khasi siqhubeka la sigcine khona sihlanganisa ixhama. Izinkezo, Izingxwembe namaPhini. Lezi yizinto zasexhibeni, ezisetshenziswa uma kuphekwa, okubalwa ukugovuza ibhodwe noma ke ukumaya uma sekuqedwe ukupheka. Ukubaza lokhu kwenziwa ngisho abakhapheyana […]

Continue Reading 0

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading 0
IMG-20180928-WA0004

Minenhle Ngubane

Kulenyanga yamagugu esizwe, ngithe akengihlube udlub’ekhasini ngilobe ngamanye amagugu esizwe sethu. Ubuciko nobugagu yinto esizalwa nayo, okuyinto abanye bethu abangayifundelanga esikoleni njengezinye zeziqu ezifundelwayo. Kuleli khasi siloba ngentokazi esencane kodwa esidodile ngemisebenzi yayo kwezobuciko, lentokazi kungabuye kube ubani ngaphandle kuka Minenhle Ngubane. Leliciko elingumsakazi womsakazo obizwa ngokuthi yi Ean Touch Radio Station lizalwa eGreytown nokuyila efunde […]

Continue Reading 0