Archive | News RSS feed for this section

King Cetshwayo wearing western dress and his isicoco head-ring, London 1882

No Longer at This Address

King Cetshwayo kaMpande, after whom Jan Smuts Highway in Durban is now named, is considered to be the last king of an independent Zulu kingdom. Apparently standing at nearly two metres tall, and weighing in excess of 150kgs, Cetshwayo showed his might by first taking control of his father’s kingdom while King Mpande was still alive, and then going […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ulwazi Fieldworkers: March

Each month we do a wrap up of what our Ulwazi fieldworkers have been researching, and this month it’s clear that Siboniso’s work had a definite theme, with the majority of his stories focusing on Zulu traditions surrounding death. Click on the links below to read about the isihlangu ceremony that’s performed after the death of a male family […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izinyanga, izinsuku nesimo sezulu ngesiZulu

Kule video: Abantwana basho amagama ezinyanga zonyaka, izinsuku zesonto kanye nesimo sezulu ngesiZulu. Ulwazi Programme seluke labhala lachaza kahle izinyanga nesimo seZulu ngesiZulu. Abantwana basho izinsuku zesonto ngesiZulu: Monday – uMsombuluko Tuesday – uLwesibili Wednesday – uLwesithathu Thursday – uLwesine Friday – uLwesihlanu Saturday – uMgqibelo Sunday – iSonto  

Continue Reading Comments { 0 }
The ZCC badge worn by members of the church

The Zion Christian Church

Most people associate the Shembes with KwaZulu-Natal, but as the largest Christian denomination in South Africa, the Zion Christian Church also has a big following in KZN. Both the Shembes and the Zionists can trace their roots back to the Apostolic Faith Mission (AFM).  Isaiah Shembe was a member of the AFM for about a year in the Orange Free […]

Continue Reading Comments { 0 }

Inkondlo: Mdali Ngimi Phambi Kwabantwana Bakho

Mdali ngim’ phambi kwabantwana bakho Kangazi ngiqale ngithini Kepha bengicel’ into eng’zoyisho Ze ingadiliki emthini Kube nguwe wedwa! Uzong’tshela ukuthi ngithini Ngingagcini ng’fana nethini Kenqeza ng’banga umsindo ongazwakali Naw’ kuthi uthini! Lapha emhlabeni sesonile kunalolaka olubhokile kodwa! Ze singakhohlwa ukuthi uban’ owayes’dalile Noma singamazanga ngawe nyama Kodwa imisebenzi yakho siyibonile Ibilotshiwe phans’ sifundile, Izinceku zisishumayezile […]

Continue Reading Comments { 0 }

Indlamu eThekwini

Thina njengamaZulu siyayishay’ ingoma. Sivunywe yizizwe zomhlaba. Ake nibheke intsha yaseThekwini ivuma ingoma ethi ‘Ushone Ngalena’, kule-video. Le ntsha esinayo ezigqaja ngobunzulu bayo ibonakala kule-video inandisa eDurban ICC emcimbini omkhulu wamanzi obuhanjelwe abaholi bamazwe omhlaba abavela kwi-United Nations.

Continue Reading Comments { 0 }