Archive | News RSS feed for this section

Incwadi yomzali eya emntwaneni

Ngane yami, ntandokazi yami, ngicela ulalele la mazwi: Konke kunesikhathi nesizathu sakho. Bonke abantu ohlangana nabo empilweni banesifundo abangashicilela empilweni yakho. Bangakushiya okuhle, futhi bangakuletha nokubi kodwa okubalulekile isifundo abasishiya phezu kwempilo yakho. Lesi sifundo sibalulekile ngoba sikufundisa amandla akho okwamukela, okubekezela nawokwenza. Konke kwenzeka ngesizathu. Okukho nje okuvele kuqhamuke esithubeni. Yonke into inomsuka wayo. […]

Continue Reading Comments { 0 }
Ntomb'entle dolls

Meet Baby Thando!

You will often read about African parents struggling to find appropriate dolls for their little girls (or boys) to play with, and even when there are darker skinned dolls available, they often lack features that resemble African children. This may not seem like a massive problem, but play is a very important stage in human […]

Continue Reading Comments { 0 }
Swahili proverbs for the 21st Century, by Musa Omusi

Learn A Second Language – for Free!

The world is becoming smaller and smaller, with internet access meaning that you no longer need to get on a plane to speak to people from the other side of the world. Most people would love to be able to speak a second language as it opens ups so many doors, but often the cost […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukubaluleka Kokuzithoba

Isisho esithi ‘umuntu ngumuntu ngabantu’ isisho esidumile futhi isisho esithandwa kakhulu abantu abamnyama, ikakhulukazi thina bantu besizwe sakwaZulu. Lesi sisho ngiyasithanda ngoba sibhangqa wonke umuntu, asisho ukuthi isigwili, isahlupheki, ingane, omnyama, omhlophe, owesilisa noma owesifazane ngumuntu ngabantu kodwa sithi umuntu ngumuntu ngabantu. Lesi sisho ke sizala ingqikithi yokubaluleka kokuzithoba. Ukuzithoba ke akuyona into ejulukisa umhlane […]

Continue Reading Comments { 0 }
18512518_331649830623282_8799415458584330240_n

Qhakaza Maskandi competition

Qhakaza Maskandi Umncintiswano weQhakazi Maskandi usungulwe insizwa esimnkantshu ‘bomvu emculweni wesintu kaMaskandi okunguKhangelani Mhlongo waseNquthu, odume ngelika ka-DSD endimeni yalomculo. Kulomncintiswano kuzoqhudelana abaculi baMaskandi noma amaqembu asafufusa abazozitholela ithuba lokuthi bahlomule ngemali eyizinkulungwane ezingamakhulu amabili (R200 000), futhi baphinde baqophe ngaphansi kwenkampani yakhe umfo kaNjomane okuyi Njomane’s Entertainment Empire. Lomncintiswano osezingeni eliphezulu kangaka ubanjwe yi […]

Continue Reading Comments { 0 }
Prince Gideon Zulu, King Shaka Day Celebration, Dukuza

Ulwazi Fieldworkers: May

Last month Siboniso Langa, one of our enthusiastic Ulwazi fieldworkers, reported on the different clothes that Zulu men and women wear at different times of their lives, and in different contexts. Siboniso discussed everything from bridal outfits to the clothes that a Zulu prince wears, as well as everyday attire for traditional Zulu girls and boys. Follow the […]

Continue Reading Comments { 0 }