Archive | People RSS feed for this section

uDkt. Zweli Mkhize wancoma umsebenzi kaHurley wathi waba yisibonelo esihle emphakathini

Kubungezwe uDenis Hurley ngokuvula isikhungo ngegama lakhe

NgoMgqibelo mhla ziyi-11 kuNhlolanja kowe-2017 kuvulwe isikhungo esibizwa ngokuthi i-“Denis Hurley: Guardian of light”. Lesi sikhungo sibungaza impilo nemisebenzi yeqhawe eladlala indima ekugxekweni nasekuphikisaneni kombuso wobandlululo ngamakholwa. Leli qhawe laliphinde futhi libe ngumbhishobhi omkhulu webandla lamaKhatholika. Lapha sikhuluma ngo-Denis Hurley, owadlula emhlabeni ngonyaka ka-2003. Lesi sikhungo esitholakala e-Denis Hurley Centre (DHC) eThekwini siphumeleliswe ukuhlelwa kwaso […]

Continue Reading Comments { 0 }
Esithombeni phansi, abantu abasha abadansa sona Isicathulo. Uma abantu abasha bethu beqhubeka nokwenza nokuthanda lokho okuyimvelo yakithi, liqhakazile ikusasa lethu.

Indaba Yesicathulo – Gumboot Dance

Ziningi izinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo.  Abantu baseNingizimu Afrika baziwa njengabantu abakwazi ukunqoba futhi bathole izizathu zokuncokola ukuze impilo iqhubeke phambili, yize bebhekene nezingqinamba. Ezinye zezinto abantu baseNingizimu Afrika abangaziqhenya ngazo umdanso obizwa ngokuthiwa ‘isicathulo’, phecelezi i-gumboot dance. Sekuyinto ejwayelekile ukubona abantu beshaye umfaniswano wabasebenzi basezimayini badansa lo mdanso, bedansela izivakashi zakumazwe angaphandle nezakuleli. […]

Continue Reading Comments { 0 }

A Rendition of a Zulu Battle Song

    The video above was taken in Danganya, Umkomaas. Sipho Ngwenya from the area, is seen leading the song that can be literally translated in English to, “What must we do, what must we do about those that hate us?” The song dates back many years. It was sang by amaButho, the Zulu warrior men. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Wallace “Wally” Hayward

By Melissa Martin The icon of the grueling Comrades Marathon, the late Wallace ‘Wally’ Hayward stunned the world when he ran the Comrades Marathon a month before his 80th birthday. Born 10 July 1908, he finished his first Comrades Marathon in 1930 at the tender age of 21 and won it. He finished the upward […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nombuyiselo Mdlalose Family History, Menzi High School

My mother’s family MaMbili was married to Mvesho, Mvesho was Nongidiza’s husband. Nongidiza had a big garden around her home. Mvesho was not working but had many cows, goats, chickens, and pigs. He was looking after his livestock and helping his wife by ploughing mielies, beans, sweet potatoes, amadumbe, potatoes, imifino and pumpkins. They ate Zulu food, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Zamani Makhanya

Visual Artist, Zamani Makhanya, grew up in Lamontville township on the outskirts of Durban, the youngest of seven children. He was born on 22 August 1959. Contents 1 Good Education – Influenced by Three Schools 2 Fine Arts Degree at Fort Hare University 3 Third Eye Vision – African Symbols 4 Death in his Family […]

Continue Reading Comments { 0 }