Archive | People RSS feed for this section

Xolile Njapha’s family history

Long time ago the family of Njapha they lived at Enkanyisweni and the father of the family was Khulabenkosi Njapha and Khothimbi Nzama they lived with their nine children. Their first child was Lungelwalihle Njapha followed by Bonabemkhuza Njapha then Futhimbi Njapha who died when she was 19 years old and the fifth was Zinhlemanzini […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nkosi Gumede – Bangiphica Ngenganekwano

Nali igagu lamagama uNkosi Gumede. Ngezansi kuqoshwe inkondlo yakhe kodwa kulabo abangenakulalela bangafunda la: Bangiphica ngenganekwano, Bangigoba ngisemanzi Ngifunda ngokuqonda, bangilusa ngisephansi. Indlela, ngakhula ngakhomba Ngamemeza ngezisho Kwasabela izaga Nganikela ngephimbo, kwasa ngokumnyama, Ngafumbatha ngobuciko, ngabhodla ngokukhanya.   Bakhala ngenhlanhla, Kwathiwa kanjani? Ngoba injubane esuke kuqala kunomfana, Bamukala ngokhamba kwathiwa angani nembiza yaphuza ukuhamba!   […]

Continue Reading Comments { 1 }

Lerato Sokhulu – Our Monsters

ULerato Sokhulu uyimbongi ezinze eThekwini ngokuhlala. Kungashiwo nje kugcwale umlomo ukuthi ubudlelwano bobuciko noNkosazana Sokhulu bunesisekelo sentando. Kwazise phela ukuthi lentokazi iphinde isebenze njengomsakazi kwesinye seziteshi ezinkulu kwaZulu-Natal, ingumlingisi iphinde ibe futhi umbhali. Wena ofunda le ndatshana, awuke usondele ulalele le ntokazi ishaya inkondlo ngolimi lasemzini lapho khona ixoxa ngendaba ethinta intsha eningi yaseNingizimu Afrika. […]

Continue Reading Comments { 1 }
Moses Mabhida

UMoses Mabhida

Kahle kahle ubani yena lo Moses Mabhida okwaqanjwa ngaye inkudla yezemidlalo eThekwini? Inkundla yezemidlalo eThekwini eyaziwa ngokuthi iMoses Mabhida Stadium idume kakhulu ngobuhle bayo obukhangayo. Impela kunjalo, abanye bake babenemibuzo ngegama lale nkundla. Imibuzo ejwayele ukuqhamuka ivame ukwazi kabanzi ngokuthi ubani kahle kahle lo Moses Mabhida okwaqanjwa ngaye inkundla, nokuthi yini le engaka ayenza emlandweni. […]

Continue Reading Comments { 2 }

Tulile Siguca

Tulile Siguca is a Grahamstown-born, Durban-based poet who is also the chairman of Izibongi Zesimanje/Nowadays Poets. I have uploaded his performance here (recorded on October 21, 2017 at the Playhouse Theatre in Durban) because I believe he has a very important message which needs listening to. He touches a nerve and forces his audience to […]

Continue Reading Comments { 0 }
Simon Sabela, Source @AlutaFilmFest

Simon “Mabhunu” Sabela

Uma kuthiwa ziyophela izinsizwa kusale izibongo kusuke kukhululunywa ngezingcithabuchopho ezifana no-Simon ‘Mabhunu’ Sabela. USabela wabeka igama lakhe emagomagomeni omlando ngokuba umqondisi (director) wokuqala omnyama emkhakheni wezamafilimu eNingizimu Afrika. Le ndoda, eyayidume ngesidlaliso esithi uMabhunu yazalelwa eThekwini mhla ziyi-10 ngoMashi kowe-1931. U-Mabhunu wabangumangena kwacaca kwezifilimu nezamabonakude kuleli ngokuba ngomunye wabokuqala abakhiqiza bashicilela izinhlelo zokunandisa ngezilimi zamaNguni. […]

Continue Reading Comments { 1 }