About Ulwazi Programme

Author Archive | Ulwazi Programme

Hlengiwe Dube (left) at the opening of 'Hear Me Out', Phansi Museum, August 2017

Hear Me Out

If you feel like treating yourself to a visual feast then head on down to the Phansi Museum this week! Master craftswoman, Hlengiwe Dube’s solo exhibition, ‘Hear Me Out’, opened at Phansi this past weekend, and will remain up until the end of the month. Dube, who learned the art of beading and wirework from […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ma-Brrr, The Queen of African Pop!

Femme Magnifique: A Salute to 50 Magnificent Women is a graphic novel anthology that delivers inspirational comic-book stories about powerful women in science, politics, and the arts. Illustrators and writers from all over the world have come together to tell the stories of female trailblazers, who more often than not have taken a backseat to their […]

Continue Reading Comments { 0 }
Nothando Nelisiwe Buthelezi

Thando the Poet

Tomorrow marks Women’s Day in South Africa, and while it should be a day for celebrating the achievements of women in our country, sadly at home, and around the world, there are still too many girls and women dealing with issues of neglect, abuse, and limited economic and social power. In 2017 women are still […]

Continue Reading Comments { 0 }

Woza Wemvula!

Woza wemvula, uzosichela we!Ngaw’ amacons’ abandayo qa!Siyawathanda thina bantwanyana!Umasidlala ugcabhayiyana!Co! co! Umoy’ uyasitshela!Ukuth’ asilindel’ um’ usuzofika!Co!co! Kugcwal’ imifula!Kugcwal’ izihoshana! Kukhal’ amaxoxo,Kukhal’ amabhengwana,Athi hhoyi! hhoyi!Mambeklez’ iph’ ingane yakho?Imuke nomful’ ifun’ amadiye khon’ esihosheni! Hhoyi! imvula yaze yasiyala ngoDudu Ithemba lethu ,Hhiya! Wo!Hhiya! Wo! English Summary This poem was popular with children in the old days when […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umlando wokuhlukana kwesizwe sakwaCele

Ntombifikile NgwaziIsibongo sakaCele singesinye sezibongo ezandile KwaZulu Natali, kunezincazelo ezahlukene ngemvelaphi yabantu bakhona. Sixoxisane noMama uNtombifikile Ngwazi owazalelwa endaweni yaseMzimkhulu esizweni sakwaCele wakhulela khona waze wangena esigabeni sokuthi agane waba nezi ngane eziyishumi nantathu manje sebezinze eThekwini. Basuka ngonyaka ka 1980 endaweni yaseMzimkhulu ngenxa yokuthi kwakuliwa njalo esizweni sakwaCele. Manje sebehlala endaweni yaseMtshebheni eNanda. Uthi […]

Continue Reading Comments { 0 }
SONA 2017, Young Poet Praising Zuma vs EFF

Ulwazi Fieldworkers: July

This month our fieldworks have put their hand to a bit of videography showing the prominent role that song and dance still play in Zulu culture. Whether it’s to praise a higher power or a newly married couple, or simply for dramatic effect, singing and dancing features heavily in African celebrations. Follow the links below […]

Continue Reading Comments { 0 }