About Ulwazi Content Manager

Author Archive | Ulwazi Content Manager

Imibuzo Yabantu / Community Questions – January 2018

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the month of January. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will grow! […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imibuzo Yabantu / Community Questions – December 2017

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will […]

Continue Reading Comments { 0 }

Community Questions / Imibuzo Yabantu

Below are the some of the questions that Ulwazi has received over the past month or two. Please feel free to contribute any information you might have in the comments section below, by first saying the question number, and then your answer/s. The more people who contribute to the discussion, the more our knowledge will […]

Continue Reading Comments { 0 }

Izibongo zeNkosi uJama

Izibongo zeNkosi uJama UJama kaNdaba, Ujama akaluthwana kangakanani Nasenhlamvini yomkhont’ angenela, Nasengatsheni angaphathelela. Obengumqingo wanga yitshe laseZihlalo, Ebelingalayezwa ngabaphath’ izindlela, Thina bamaklwa singathath’ ichoba sophule. UMabopha wakithi kwaZwangendaba Ongibophe zaluk’ inhlazane nemfuduluko. Obabis’ ihlaba elikuMahogo; Othabis’ idukumbane elikuNgcingci Owahlafun’ umlom’ engadli lutho, WangokaLuhlafu wawoNogeqwa. Ujama ubengabongwa injenje yaseMabuleni. Omvukazi zinonye zal’ ukuwela, Inga zintandathu zingagubhuza. […]

Continue Reading Comments { 2 }