Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }
A portrait of Makobo Modjadji VI (Rain Queen) 1978 – 12 June 2005

Africa’s Women Warriors

SAFM held an interesting discussion this morning about African queens. The discussion centred around the idea of patriarchy, and that the influence and impact that these women had on their communities is still not being celebrated. What are your thoughts? Are you aware, for example, of the history of Queen Nandi, the mother of King […]

Continue Reading Comments { 0 }

Feeling Peckish?

It’s great to see the proliferation of websites promoting recipes from KwaZulu-Natal – just a few years ago you had to spend a good while hunting to find a decent samp and beans recipe, but now there are instructions on how to make everything from umngqusho to the perfect shisa nyama! So to take best […]

Continue Reading Comments { 0 }

A Question of Style?

The opening of the school year has seen some unexpected drama in the recent past as the issue of hair, and how it should be worn whilst in school, has come under the spotlight. While it may seem simply a matter of fashion or discipline, most people will be aware that there’s far more to […]

Continue Reading Comments { 0 }
Bra Willie

Keorapetse William Kgositsile: 19 September 1938-3 January 2018

Yesterday South Africa mourned the passing of its national poet laureate, Professor Keorapetse William Kgositsile. Affectionately referred to as ‘Bra Willie’, Kgositsile was awarded the accolade of laureate in 2006, after the death of Mazisi Kunene. In spite of a long and impressive career in the arts, Kgositsile was perhaps not as well known in his home country as […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ngiyiqhawe le Mpilo yami!

Kulonyaka ngidela konke ukuzenyeza, Ngithabatha ithemba, inhlonipho, nokuzimisela njengomphako wendlela yempilo yami. Yebo, ngizoyihamba le ndlela yempilo ngendlela engibona ingilungele.   Wena omubi ngiyakuxwayisa ngithi deda kweyami impilo! Kanjalo nje, nami ngiyadeda kubantu abakhafula ubumnyama ngamazwi, Ngiyasondela kuwe Mdali, ngithi iba nami Nkosi. Amandla nobungcwele kungokwakho. Ngiyavuma, ngiyakwamukela konke okuhlose ngempilo yami.   Nginomthelela omkhulu […]

Continue Reading Comments { 1 }

Ukuphuca

Emva kokugcagca noma emva kodwendwe umakoti uyaphuca, uhlala izinyanga ezintathu emva kokugida, bese kuthi kweyesine ke aphuce. Ngoba usuke esehleli kwakhe emva komshado, uyabuya aye kubo kwakhe ekhaya, afike ahlale isonto libe linye kubo, kugaywe utshwala ekhaya. Ntambama ngalo lelolanga kuhlatshwa imbuzi ebizwa ngokuthi eyomphuco. Iyahlinzwa ke bese iphekwa ngakusasa ngalelilanga akazohamba ngalo eseya kwakhe […]

Continue Reading Comments { 0 }

Happy New Year!

And just like that another year has come and gone! Thank you to everyone who has contributed to making the Ulwazi Programme the success that it is – next year marks TEN YEARS since the programme was established, which is an incredible achievement in a day and age when websites come and go at a […]

Continue Reading Comments { 0 }