Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umngcwabo

Umgcwabo ila kusuke kufihlwa khona umuntu osedlulile emhlabeni, ebekwa endaweni yakhe yokugcina. Umsebenzi womgcwabo lona, wanganyelwa abanewabo nabaninawa balo osuke esekobandayo. Ngelanga lomngcwabo, ibandla libuthana eduze komuzi kepha lingangeni ngaphakathi. Lelibandla ilona elisuke lizokumba incwaba lomufi, la ezobekwa khona. Inkosana yakulowo muzi ithatha isihlangu sayo noma umkhonto iphume noyisekazi iye lapho kuzombiwa khona ithuna. Umnumzane […]

Continue Reading Comments { 0 }
Moses Mabhida

UMoses Mabhida

Kahle kahle ubani yena lo Moses Mabhida okwaqanjwa ngaye inkudla yezemidlalo eThekwini? Inkundla yezemidlalo eThekwini eyaziwa ngokuthi iMoses Mabhida Stadium idume kakhulu ngobuhle bayo obukhangayo. Impela kunjalo, abanye bake babenemibuzo ngegama lale nkundla. Imibuzo ejwayele ukuqhamuka ivame ukwazi kabanzi ngokuthi ubani kahle kahle lo Moses Mabhida okwaqanjwa ngaye inkundla, nokuthi yini le engaka ayenza emlandweni. […]

Continue Reading Comments { 2 }

Tulile Siguca

Tulile Siguca is a Grahamstown-born, Durban-based poet who is also the chairman of Izibongi Zesimanje/Nowadays Poets. I have uploaded his performance here (recorded on October 21, 2017 at the Playhouse Theatre in Durban) because I believe he has a very important message which needs listening to. He touches a nerve and forces his audience to […]

Continue Reading Comments { 0 }

Ukugula nokufa komnumzane

Uma umnumzane esegulela ukufa, sekubonakala ukuthi sezihubela sakusha, uhlaliswa abesilisa abayigazi lakhe, mase kubikelwa izihlobo, abantwana nabomndeni ukuze bazovalelisa kuye. Ngaphambi kokuba adlule emhlabeni, uyaye akhiphe umlayelo wokuthi iyiphi inkomo okufanele ahlatshelwe yona okuba yinkabi, aphinde azisholo yena ukuthi indlu yakhe yokugcina okuyiliba ufuna ibe kuphi. Kuwumgomo ukuthi umnumzane angcwatshwe kwakhe kodwa ke naye unalo […]

Continue Reading Comments { 0 }
Simon Sabela, Source @AlutaFilmFest

Simon “Mabhunu” Sabela

Uma kuthiwa ziyophela izinsizwa kusale izibongo kusuke kukhululunywa ngezingcithabuchopho ezifana no-Simon ‘Mabhunu’ Sabela. USabela wabeka igama lakhe emagomagomeni omlando ngokuba umqondisi (director) wokuqala omnyama emkhakheni wezamafilimu eNingizimu Afrika. Le ndoda, eyayidume ngesidlaliso esithi uMabhunu yazalelwa eThekwini mhla ziyi-10 ngoMashi kowe-1931. U-Mabhunu wabangumangena kwacaca kwezifilimu nezamabonakude kuleli ngokuba ngomunye wabokuqala abakhiqiza bashicilela izinhlelo zokunandisa ngezilimi zamaNguni. […]

Continue Reading Comments { 0 }
Semi-permanent library structures in Durban's CBD

Why Durban?

Darryl Davids, the Head of English at UKZN, and one of the team members responsible for Durban’s successful bid to be named a UNESCO World City of Literature says that he has been asked “Why Durban”? His response, appropriately, is “Why not Durban?”. But we thought that we’d take the opportunity to answer the question […]

Continue Reading Comments { 0 }

Nkosi Gumede – Uxolo lusangabaza

Nali igagu ngamazwi, imbongi uNkosi Gumede, edlulisa imizwa yakhe ngesimo senhlalo nobulungiswa eNingizimu Afrika, emva kwalokho ekubukeka sengathi izinhlelo zokuqaqa amagomagoma okuhlithwa komhlaba nobandlulo kuleli. Le Nkondlo wayihaya ePlayhouse Theatre eThekwini mhla ziyi-21 October 2017. Impela ukuze uyiqonde kahle le nkondlo kudingeka ukuba ujule, namehlo engqondo uwavule kabukhali. Above is a spoken word performance by […]

Continue Reading Comments { 0 }