Ukulwisana Nokungelona Iqiniso

I-‘Albinism’ kungaba iyahlonishwayo noma iyasatshwa emiphakathini eminingi emhlabeni. Bancane abantu abamkela abane-albinism njengabo bonke abantu. ENingizimu Afrika abantu abathathwa njengabakhubazekile bavikelwe nguMthethosisekelo, namalungelo abo njengabasebenzi avikelwe yi Employment Equity Act. Ukuba khona kwalemithetho yikona okwenza abantu abafana nale 2015 eThekwini Living Legend, uBhekisisa Thabethe benze umsebenzi wabo. UThabethe naye one-albinism ungusihlalo we Albinism Society of … Read more

Lt-Gen Vejaynand Ramlakan

Lt-Gen Vejaynand Ramlakan, popularly known as ‘Vejay’, he was born in Durban in 1957. He started schooling in Durban and matriculated at Naidoo Memorial High in Umkomaas in 1974. He obtained his basic medical degrees from the University of Natal in 1980. has contributed to many levels of society throughout his life, from a trade … Read more

Ukuzithanda nokuzilungisa

Impilo isishintshe kakhulu uma ubheka izindlela zokuzilungisa nokubukeka umuhle. Inqephu (fashion), ukulungisa ikhanda (hairstyle), ukugqobhoza (piercing), amatatto kanye nemakeup sekuwusiko mpilo olusemgangathweni esikhathini samanje. Sekuyimvela kancane ukubona umuntu ongakwenzile noma okukodwa kwalezi zinto emzimbeni wakhe. Ake sibheke ukubaluleka noma ukuba sesitayeleni kwalezi zindlela zokuzilungisa kakulukazi kubantu abasha. Ezokuxhumana ikakhulukazi YouTube, Instagram, no Facebook ilapho intsha … Read more

UTich Smith

UTich Smith wazalwa ngo-1951 futhi wakhulela emndenini wabamhlophe ophakathi nendawo eGoli, wafunda e-St Stithian’s College nase-King Edward VII High School. Ufunde enyuvesi eMgungundlovu. USmith ubengumdlali onekhono kwezemidlalo. Udlale umbhoxo kuNatal eneminyaka engu-19 nekhilikithi kuNatal naseNingizimu Afrika. Umsebenzi wakhe wezemidlalo waphela ngo-1984 lapho ememezela ukuthatha umhlalaphansi kwikhilikithi. Ngo-1991 wahlangana futhi washada noJoan, ndawonye basungula i-LIV. UTich … Read more

Ungaduki elokishini

Impilo yaselokishi bathi imnandi ayifani neyasedolobheni. Kwesinye isikhathi uye ubone sengathi izinto zenziwa ngokufana kepha uma usubhekisisa ubone umehluko lapha nalaphaya. Ukugibela amatekisi impilo yemihla ngemihla emalokishini ngisho ungaya kwesiphi isifundazwe eMzansi. Ukumisa noma ukusayinela itekisi kungayinto ongayinaki kepha ungazithola usudukile noma ususendaweni obungaqondile ukuya kuyona uma uphambanisa amasayini/ indlela yokumisa. Lokhu into ongayithatha kancane … Read more

Prof. Kate Wells

Professor Kate Wells holds a PhD in Social Anthropology from the University of KwaZulu-Natal and a Master of Arts in Design from Middlesex University, London. For the past 18 years she has worked in the fields of rural crafts and HIV/AIDS education, both as a researcher and in community development. Her contributions to this subject … Read more