Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }

Mind Your Language!

If you happen to be at your desk or in your car right now (Thursday morning, around 11am!) then do yourself a favour and tune in to Metro FM who are currently hosting their Mind Your Language segment, which focuses on the various South African languages. This morning’s session is looking at clan praises, with […]

Continue Reading Comments { 0 }
Isithombe sabakwaSouth African History Online

U-21 March emlandweni waseNingizimu Afrika

Umlando ka 21 March, usuku lokukhumbula amalungelo abantu. Ngonyaka we-1960 mhlaka 21 March, umhlaba waphosa amehlo eNingizimu Afrika emva kwesihluku esavezwa nguhulumeni wobandlululo ngenkathi amaphoyisa ayesebenzele lo mbutho edubula ebulala ababhikishi bebala elimnyama endaweni yaseSharpeville, eGoli. Abantu abayi-69 bafela khona lapho, kwalimala abangaphezu kwamakhulu amabili, okwakubalwa kubona izingane nabantu besifazane. Imibiko iveza ukuthi abantu abaningi […]

Continue Reading Comments { 0 }
Learners at Inanda Seminary celebrating Human Rights Day, 2018

Human Rights Day at Inanda Seminary

As we celebrate Human Rights Day today in commemoration of the Sharpeville Massacre that took place some fifty-eight years ago, have a listen to the words of the learners from Inanda Seminary as they ‘celebrate humanity’. As the first boarding school for young African women, the Seminary was one of the few schools in South […]

Continue Reading Comments { 0 }

Amaphephandaba esiZulu II

Ekhasini lokuqala, siveze amagama amaphephandaba esintu, saqala ngokudingida Ilanga laseNatal, ngokuveza umbhali walo okuwuJohn Langalibalele Dube. Asigcinanga lapho, siphinde saveza inkondlo eyabhalwa emva kokushicilelwa okokuqala kweLanga. Nakuleli khasi sisaqhubeka siveza ezinye zezinkondlo ezabhalwa, izibongo ezaphiwa uDube sivale ngephephandaba Izindaba Zabantu. Lenkondlo ebhalwa ngu Nongamu (Vespertilio) ngesiZulu ime kanje:   Phuma uqhakaze phezu kwesizwe sethu, Njengoba […]

Continue Reading Comments { 0 }

Impi

Theme: Yazi kabanzi ngolimi lakho Imvamisa ayikho indaba exoxeka kalula njengeyempi. Labo abasuke bebone ingxabano noma impi ngamehlo enyama bajwayele ukushiswa ilukuluku lokushicelela udaba kulabo abaphuthiweyo ulona. Imvamisa uma kuxoxwa ngempi maningi amagama agcina esefakwa abantu. Namhlanje sifaka amatemu ajwayele ukushiwo abantu uma bexoxa ngempi mase siyawachaza. Ngokuthola ulwazi emibhalweni kaMnu. Mpiyezintombi Mzimela, siyakwazi ukuwachaza […]

Continue Reading Comments { 0 }

Traditional Courts Bill

A public hearing discussing the Traditional Courts Bill took place in Parliament today, led by the Portfolio Committee on Justice and Correctional Services. The Bill, which was first introduced in 2008, was¬†developed in order to replace Sections 12 and 20 of the Black Administration Act of 1927, which empowered traditional leadership to resolve disputes and […]

Continue Reading Comments { 0 }
A young girl showing off her Mommpy Mpoppy doll

The Brilliant Momppy Mpoppy!

Yesterday SAFM held a discussion around the issue of African dolls in the marketplace, and how toymakers have been very slow on the uptake when it came to targeting young African girls (and boys). It seems that it was only when local businesswomen started producing their own African-themed dolls that the big brands were finally […]

Continue Reading Comments { 0 }