Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }

Imibala yezinkomo – Ingxenye II

Imibala yezinkomo – Ingxenye II Inkone/Inkonekazi – Inkomo ebomvu, emnyama noma emdaka ezinhlangothini yase iba nomusho omhlophe emhlane nangaphansi. Isiphundulu – Isiphundulu inkomo engenazimpondo. Uma imnyama ibizwa ngokuthi insizwa kanti nokuthi inqudulu. Amahlawe/Amahlawekazi – Inkomo enezimpondo ezibheke phansi futhi ezixegayo. Intulo/Intulokazi – Inkomo ebomvu noma emnyama emhlophe ekhanda noma enhloko. Ihwanqa/Ihwanqakazi – Inkomo emnyama ekhifize […]

Continue Reading Comments { 0 }
BMW 'art car' by Esther Mahlangu

Esther Mahlangu Honoured in NYC

The Ndebele people of Mpumalanga are perhaps most famous for their brightly patterned homes, which according to tradition are painted when the young men of the village undergo the rite of circumcision. Esther Mahlangu is an Ndebele artist who has achieved international recognition, with her work having been commissioned by big name brands such as BMW […]

Continue Reading Comments { 0 }
A maiden presenting her reed

The Reed Dance Continued

The annual Reed Dance took place earlier this month and there’s been a fair bit said about it. But what about the history or origin of the practice? Some websites report on the ceremony as a new tradition introduced by King Goodwill Zwelithini as a means of helping in the fight against HIV and AIDS, […]

Continue Reading Comments { 1 }

Imibala yezinkomo – Ingxenye I

Imibala yezinkomo Sesike sathi ukubhunga ngokubaluleka kwezinkomo kanye nesigqi esinazo kumnumzane wekhaya nokubaluleka kwazo kusizwe sikaPhunga noMageba. Lana sizoke sibheke imibala yazo izinkomo ngokwesintu. Izinkomo zinemibala ehlukahlukene ezibizwa ngawo ngokwesintu. Izinkomo lezi belu zazihlukaniswa amakhosi ngokombala wazo njengokuthi eziyindlu ivaliwe zidle zodwa, ezinkone zidle wodwa kanye nezimtshezi zidla zodwa, ukuthinta nje kwezimbalwa. Imibala yezinkomo ibalulekile […]

Continue Reading Comments { 0 }

Expressions – Vumelani Abantwana Beze Kimi

Ngaphansi kune-video yeqembu labafana abazibiza nge-Expressions abadabuka eMandawe. Amagama abo ngoKwanele Hlengwa, Sibusiso Khuzwayo noLucky Gcabashe. Le-video yathwetshulwa eMagabheni Community Hall lapho babendisa ngeculo elithi Vumelani Abantwana Beze Kimi emcimbini wabantu abasha ngo-12 Agasti, usuku olwaziwa njenge-International Youth Day. _____________________________________ Video Context The above video shows a local a capella group going by the name Expressions. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umkhosi Womhlanga, a Poem by Tunde Dada

Earlier this week we wrote about the reed dance ceremony that took place over the weekend at the Enyokeni Royal Palace. The reed dance, or uMkhosi woMhlanga, is practiced by both the Zulus and the Swazis as an annual celebration of their young maidens. Below is a poem about the ceremony that was penned by Nigerian author, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Intombi ishelwa ngamanga

Intombi ishelwa ngamanga! Igama lenkondlo yezinsizwa zaseMahlongwa. Sisasenyangeni yezamasiko, ngiyabeka ngiyagqugquzela ngithi njengabantu abasha, masingaludeli ulimi lwethu. Asihaye, sibhale, siphinde sikhulume ngolimi lwethu ngoba uma lingalahlwa yithi liyophunyuka unomphelo. Kuhle lokhu okwenziwa ilezi zinsizwa ezikule-video engezansi. Ngithi nabanye mabenze, baqhubeke bagiye ngosiko nangolimi lwethu. Akube sesitayeleni ukwazi ulimi lwethu. Asingakugqugqezeli futhi singakuncomi ukunyukubezwa kolimi namasiko […]

Continue Reading Comments { 0 }