Omama bomgido, kuguga othandayo

Le-video engezansi yathwetshulwa nguMaMkhulu wami, uMaNyawose kweminye yemcimbi yangakwakhe eMagabheni.

Ake nibheke omama abadala abakuveza ngokwenza ukuthi kuguga othandayo.

_______________________________________

The video above shows two women in traditional Zulu attire celebrating by way of dance at a traditional event in KwaZuba Rural Area, south of Durban.

No comments yet.

Leave a Reply