Durban Living Legend – Philip Tobias

Durban Living Legend – Philip Tobias

South African palaeo-anthropologist Phillip Tobias was born in Durban in 1925. Currently, Professor Emeritus at the University of the Witwatersrand, he is one of the world’s leading authorities on the evolution of humankind. He is best known for his pioneering work at South Africa’s famous hominid fossil sites, and has led numerous excavations at the Sterkfontein caves as well as most of the other major sites in Southern Africa since 1945. The results of this lifetime of work culminated in the naming of the Sterkfontein Caves west of Pretoria as a World Heritage site. He has also opened 25 archaeological sites in Botswana while on the French Panhard-Capricorn Expedition, and conducted a biological survey of the Tonga People of Zimbabwe. He was one of the anthropologists instrumental in unmasking the Piltdown fraud. 

IsiZulu Summary
UPhillip Tobias, owenza izifundo ngokuphila komuntu wazalelwa eThekwini ngo1925. Njengamanje unguProfesa eNyuvesi yaseWitwatersrand eGoli. Uyahlonishwa kakhulu emhlabeni wonke ngolwazi analo ngempilo yomuntu. Kuningi aziwa ngakho njengokuhola ithimba emigedeni yeseSterkfontein kanye neminye kusukela ngo1945. Okunye aziwa ngakho ukuqanjwa kwemigede ePitoli njengesezingeni lomhlaba. Usevule eziningi izikhungo eBotswana. Uphinde wenza inhlolovo ngabantu baseZimbabwe amaTonga.

, ,

No comments yet.

Leave a Reply