Imibala yezinkomo ngesintu – Traditional Colours of cows (isiZulu)

Ebafazi bewela: Inkomo emnyama wonke umzimba bese ibamhlophe ngemilenze nemikhono. Ukhozi Emakhwi: Inkomo emnyama enamabala amhlophe esiswini yachafachafaza futhi esiphongweni.
Khwifikhwifi: Inkomo enamabala amnyama namhlophe ngokulinganayo.
Ehhemu: Inkomo emnyama ngenhla imhlophe nganhlanye lombala omhlophe unokuba sezinhlangothini zombili.
Ihunqu: Inkomo ebomvu ngokunsundu yachaphaza ngamabala amnyama athi fahlafahla.
Ephuzingwebu: Inkomo emnyama emzimbeni imhlophe ngomlomo.
Ihwanqa: Inkomo ebomvu yafahlaza ngombala omhlophe wonke umzimba ngisho nezindlebe zinamabala.

English Summary
This article tells us about the traditional names and the definition of colours in cattle. 

, , ,

No comments yet.

Leave a Reply