IsiZulu idioms

food-idiomsThis is a list of IsiZulu idioms by Nelisiwe Hlongwane.

Ukudla mfundambili njengemboma: Ukufuna izinto zonke zibe ngezakho, ukuba yigovu

Ukubuya nempande yesikhova: Usuke ungazuzanga lutho

Ukufinya ngolimi njengenkomo: Ukweswela izinto eziwusizo, ukuba hlwempu

Ukusenga ezimithiyo: Ukuqamba amanga

Ukudla wesulele phansi njengenkukhu: Ukwenza izinto ube uphika

Ukuqaphe eqolo njengonwabu: Ukuqikelela noma iyiphi ingozi engase ikwehlele

Ukuba yinkomo enombala: Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani

Ukungena ngenxeba njengempethu: Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona

Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho

Ukudla ezamahole: Ukuzifaka wena ngokwakho enkingeni

Read more …

6 Responses to IsiZulu idioms

 1. ruth thabethe 06/06/2013 at 12:36 pm #

  this has come at the right time to acknowledge our beautiful language . keep growing

 2. ruth thabethe 06/06/2013 at 12:38 pm #

  this has come at the right time to acknowledge our beautiful language . keep growing as the new generation gets informed

 3. ruth thabethe 06/06/2013 at 12:40 pm #

  thank you for clarifying the difference between izisho and izaga its going to help learners to gather information

 4. Mariam 24/03/2015 at 9:24 pm #

  It would be better if English translations were provided.

 5. Profile photo of
  Ulwazi Web Editor 25/03/2015 at 12:32 pm #

  Thank you for your feedback Mariam. Where we can we try and use both English and isiZulu, but unfortunately it’s not always possible. We will see what we can do regarding providing English translations for these idioms.
  Regards,
  The Ulwazi Programme

 6. leza 30/05/2015 at 9:23 am #

  What does this phrase mean ” ilifa lezithutha lidliwa ngabahlakaniphileyo”

Leave a Reply