Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250! Ulwazi Programme Survey The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read […]

Continue Reading Comments { 0 }
Google Doodle celebrating what would have been Miriam Makeba's 81st birthday, 4th March 2013

Remembering Mama Africa!

Next Thursday the Alliance Française will host a tribute to the legendary South African musician, Miriam Makeba. Popularly referred to as ‘Mama Africa’, Makeba spent a good deal of her musical career living in exile in England and North America, and later in Guinea, West Africa. Makeba left South Africa in 1959 as a result of run-ins with […]

Continue Reading Comments { 0 }
amandlalogo

Liberation Heritage Route Seminar

The Liberation Heritage Route of Durban is a joint project of the National Heritage Council and eThekwini Municipality. The route guides the public through various Durban sites that are of significance in the story of South Africa’s fight for democracy, detailing important events that took place in Durban, and the incredible individuals who spoke out […]

Continue Reading Comments { 0 }

Mphemba

Mphemba IsiZulu sakithi sithi “ukuhamba ukubona”, nami ke ngingowokusuka Empangeni kwesaka Mthethwa ngizithole ngisenhlanhleni yokubuka ngiphinde ngilalele umkenenezo omtoti weziginci eThekwini endaweni yaseMkhumbane. Iziginci lezi belu bezidlalwa yinsizwa engisondelene nayo kakhulu uLangelihle Khanyile oke wadlala kwiqembu Amachopha esike sabhala ngayo kweminye yemibhalo yoLwazi Programme phambilini. Esishaya nje umfoka Ngwane uhambisana nensizwa esimnkatshubomvu kwezomculo ubaba uMphemba ohlala […]

Continue Reading Comments { 0 }
Mduduzi supporters from Ebuhleni on the left, with Vela supporters from the Thembezinhle group on the right, Pietermaritzburg High Court, October 2017

New Leader for the Shembe Church?

Just when we thought that things were finally settled it seems that the battle for the leadership of the Shembe Church is about to begin all over again! Judgement in the case bought by Mduduzi Shembe, the son of Vimbeni Shembe, who passed away in 2011, has just been ruled on in the KwaZulu-Natal High Court. […]

Continue Reading Comments { 0 }

Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele

Ihubo elithi Phind’ Ukhulume Moya Oyingcwele lingelinye adume kakhulu iNingizimu Afrika yonke. Le ngoma ingomuntu onxenxa uMdali, emucela ukuba akhulume naye. Kuleli hubo umuntu uyazithoba kuMvelingqangi ngokuqonda indlela yakhe yonke iyazeka Esihlalweni sobukhosi, useyancenga-ke manje ufisa ukwazi ukuthi ngabe impilo yakhe izothatha yiphi indlela.   Ama-lyrics aleli hubo: Phind’ ukhulume Moya Oyingcwele Phind’ ukhulume Nkosi […]

Continue Reading Comments { 0 }

Zulu ‘Cutlery’ and ‘Crockery’

The Phansi Museum in Glenwood is having a sale of some of their woven and beaded artefacts from Msinga, and it got us thinking about how different (and wonderful!) African ‘cutlery’ and ‘crockery’ is. Historically, these items would have been made from either straw, clay or wood and would have been referred to as ezotshom, ezobumba and ezokhum respectively. Thing […]

Continue Reading Comments { 0 }
Balobedu Rain Queen elect, Masalanabo Modjadji

Rain Queen Modjadji VII

Last Saturday marked a historic occasion for the Balobedu people with the ushering in of their new Rain Queen, Masalanabo Modjadji. At the tender age of thirteen Modjadji remains the Queen elect until such time as she has come of age, but her confirmation as the first officially recognised African Queen in more than forty years is an important […]

Continue Reading Comments { 0 }