Inhlolovo ye-Ulwazi Programme / Ulwazi Programme Survey

Inhlolovo ye-Ulwazi Programme
I-Ulwazi Programme eyabasebenzisi bayo. Imibhalo yethu siyibhalela wena futhi sithanda ukwazi ukuthi uthanda ukufunda ngani. Sicela usazise ngokugcwalisa le nhlolovo (CHOFOZA LAPHA) ukuze ube sethubeni lokuwina i-airtime ka-R250!

Ulwazi Programme Survey
The Ulwazi Programme is about its users. We write articles for you and want to know what you want to read about. Please let us know by completing this survey (CLICK HERE) and stand a chance to win R250 airtime!

Continue Reading 2
A Zulu maiden with ceremonial hair

The Art of Hair Continued

Earlier on we looked at the issue of African hair, and the idea that hairstyles can be influenced by more than just aesthetics. Unfortunately we haven’t been able to find a comprehensive collection of images of Zulu hairstyles anywhere, but below are some of the images that are currently available online. If anyone else has […]

Continue Reading 0
Shani Crowe, Braids, 2016

The Art of Hair

While many of us may not give much thought to the way we wear our hair, the different fashions when it comes to hairstyles give away much more that we might believe, particularly when it comes to black women’s hair. Social class, functionality, politics and fashion all play a part in the way that women […]

Continue Reading 0

Inun’ Emnyama II

Sisekuyo lendaba kaSomahhashi, kuhle sikuveze ukuthi ukudlula kwakhe emhlabeni kuhlabe kwaphukela kuthina balandeli bomculo wesintu, nosekusenze salahlekelwa yithemba thina balandeli balomculo futhi kwacacisa bha! ukuthi kushuthi alikho iciko lalomculo elizogugela kuwona njengoba engasabaleki amaciko akithi asendile singakashayi isikhathi. Njengoba nensizwa eyasebenza kakhulu noMbomvu uMgqumeni naye washeshe wasishiya emhlabeni. Inun’ Emnyama igqame emculweni kaMaskandi isebenzisana nensizwa […]

Continue Reading 0
A traditional ukhamba by Zanele Nala

Ukhamba & Amasumpa

Last week we wrote about utshwala and the order in which it is drunk. Today we’ll look at the significance of the decoration of ukhamba, the pots used for drinking traditional beer. In recent years these beer pots have become sought after decor items. But while they may be very attractive, the decoration isn’t purely for aesthetic […]

Continue Reading 0

Ama-Bornfree agubha uJune 16

Sekuphele iminyaka engamashumi amane nambili intsha yaseNingizimu Afrika yaqopha umlando ngendlela eyalwisana ngayo nombuso wobandlululo ngonyaka ka-1976. Kuningi esekulotshiwe ngosuku lukaJune 16 wonyaka ka1976. Kulesiqeshana sikhombisa indlela intsha ezalwe emva kokunyantulwa kweNingizimu Afrika emagomagomeni ombuso wobandlululo egubha ngayo lolu suku nomlando wezwe. Ngaphansi sikhombisa abafundi abayingxenye yalentsha ebizwa ngama-bornfree, baseSidelile High School eMagebheni, eNingizimu yeTheku. […]

Continue Reading 0

Utshwala, Food for the Soul

Like the leopard skins that we discussed here, beer (utshwala or umqomboti) has strong links to the customs of Zulu speakers. Traditionally made exclusively by women, beer used to be a staple part of diet in the nineteenth century, with King Cetshwayo apparently referring to it as ‘the food of the Zulus’. Today the brewing and […]

Continue Reading 0