Chief Mangosuthu Buthelezi, King Goodwill Zwelithini and President Jacob Zuma

Prime Minister Mangosuthu Buthelezi

Mangosuthu Buthelezi is a name that most South Africans are very familiar with. As founder of the Inkatha Freedom Party, Buthelezi’s name is often in the newspapers, but what some South African’s may not be aware of, is that in addition to acting as a political leader in mainstream politics, Buthelezi is also considered to be Prime Minister to […]

Continue Reading Comments { 0 }
Shembe followers assemble outside the Durban High Court

New Leader of Nazareth Baptist Church: Vela Shembe

Tensions have been running high in Durban today where the High Court has just handed down its ruling on who the next leader of the Shemebe Church will be, after a five year court battle. The late Vimbeni Shembe passed away in 2011; according to tradition his title should pass on to his son, Mduduzi Shembe. However Vimbeni’s brother, […]

Continue Reading Comments { 0 }

Umshado nomuntu ongasekho

Lapha sibheka izindlela ezimbili zokushada nomuntu ongasekho. Eyokuqala yilapho eshona sekwenziwe wonke amalungiselelo noma omunye ashade kodwa engaqedanga ukukhipha izinkomo zamalobola. Kuthi noma esefile kudingeke ukuthi umndeni wakhe noma amadodana akhe amqhubekela nokuyolobola komalume. Ukushada nomuntu ongasekho Ngokwesintu kunabantu noma imindeni ekholelwa ukuthi umshado awumiswa futhi awuhlehliswa kuthiwa yibhadi ukuwumisa noma ukuhlehlisa. Njengokuthi uma eshona […]

Continue Reading Comments { 0 }